Jobbet "Fysioterapeut i vikariat til apopleksigruppen, Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling, Nykøbing F Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

Brænder du for arbejdet med apopleksipatienter i den akutte fase?

Vi søger en fysioterapeut til barselsvikariat i apopleksigruppen fra 1. august 2019 - 30. juni 2020, 37 timer ugentligt.

Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling er opdelt i tværfaglige specialegrupper inden for ortopædkirurgi, medicin, apopleksi samt børn, men vi har stort fokus på, at vi er én afdeling, hvor vi alle hjælper hinanden, og du vil blive beriget med 30 engagerede kolleger, som arbejder ud fra følgende kerneopgave: I Fysio- og ergoterapeutisk afdeling samarbejder vi med patienten og relevante samarbejdspartnere om vurdering, behandling, genoptræning og kompenserende tiltag med henblik på, at patienten skal klare sig bedst muligt i hverdagen.

Som fysioterapeut i apopleksigruppen varetager du vurdering og evt. træning af apopleksipatienter. Det vil både dreje sig om førstegangsvurderinger (DAP/RKKP) på akutafdelingen og opfølgning på, hvad det videre efterfølgende træningsforløb skal rette sig imod. I apopleksigruppen lægges der vægt på kontinuitet i patientforløbene og i tilfælde af indlæggelse følger den enkelte terapeut patienterne videre fra akutafdelingen og over i deres indlagte forløb.

Vi forventer, at du som ny kollega og medarbejder

  • Har interesse for/erfaring med patienter med apopleksi
  • Formår at sætte din faglighed i spil i det tværfaglige samarbejde
  • Evner at prioritere dine arbejdsopgaver
  • Kommunikerer åbent og tydeligt både mundtligt og skriftligt 
  • Reflekterer og forholder dig kritisk til din egen praksis og behandling

I afdelingen vægter vi fagligheden højt, så når du starter, er vi klar med en mentorordning, så du bliver godt introduceret til afdelingen og det faglige speciale. Ved at have fællesundervising hver måned samt gruppemøder/grupperundervisning, hver uge har vi et konstant fokus på at øge og sprede vores faglighed. Vi planlægger ligeledes undervisning på tværs af afdelingerne.

Afdelingen er bemandet fra kl. 7.30-17.00 alle hverdage samt fra kl. 8.00-15.00 i weekenderne og på helligdage. Dine arbejdstider vil blive planlagt i et fast 4-ugersrul.

Samtaler forventes afholdt torsdag d. 27. juni.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.