Jobbet "Holmstrupgård, afd. Pilen, søger 2 engagerede miljøterapeuter, gerne med ungdomspsykiatrisk erfaring til faste afløserstillinger 20 timer pr. uge" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Pilen

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Er du uddannet pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller har du en anden relevant sundhedsfaglig uddannelse, eller er du igang med relevant uddannelse fx pædagogisk kandidatgrad, psykologi eller medicin? Og er du desuden interesseret i socialpsykiatri? Så er det måske er det lige præcis dig, vi står og mangler!

Holmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Afdeling Pilen er 1 ud af 7 døgnafdelinger og er beliggende ved Holmstrupgårds hovedmatrikel i Brabrand. Desuden rummer Holmstrupgård interne skole og beskæftigelse, udslusningsafdelinger samt flere ambulante behandlingstilbud. Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder så som skizofreni, autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, depressive tilstande, spiseforstyrrelser og svær selvskade.

Holmstrupgård tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling baseret på et psykodynamisk grundlæg. Afdeling Pilens primære målgruppe er unge med skizofreni og psykotiske lidelser, men modtager også løbende unge med psykiatriske vanskeligheder af anden karakter. I stillingen bliver du en del af det daglige miljøterapeutiske behandlingsarbejde på afdelingen, hvor det praktiske arbejde også er en del af den miljøterapeutiske indsats.

Der er tale om en fast afløser stilling på gennemsnitligt 20 timer om ugen over en 6 ugers arbejdsplan, med vagter hovedsageligt hver 2. eller 3. weekend og aftener, samt på onsdage under det faste personales personalemøde. Der vil være mulighed for at supplere de faste timer med mere eller mindre akut/planlagte vagter. Du vil være fast tilknyttet afdeling Pilen, men i perioder med evt. nedgang i indskrivning af unge på afdelingen, eller et stort arbejdspres på en af de andre afdelinger, kan det blive aktuelt, at du skal hjælpe til i en af Holmstrupgårds andre afdelinger.

Som udgangspunkt vil din arbejdstid være kendt 4 uger forud, dog vil du være medarbejderen, der afløser det faste personale i f.m. sygdom, afspadsering, ferie, uddannelsesdage mv. hvilket kan ske med kortere varsel end 4 uger. 


På Holmstrupgård tilstræber vi at være og forblive et af landets toneangivende behandlingstilbud indenfor socialpsykiatri for børn og unge. Derfor søger vi på afdeling Pilen dig, der:
 • Har en høj faglighed og et ligeledes højt ambitionsniveau omkring socialpsykiatri for børn og unge
 • Har kendskab til og erfaring med arbejdet med unge med psykiatriske lidelser
 • Kan arbejde systematisk, struktureret og har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • Er en god motivator, besidder empati og søger at forstå de unges perspektiv
 • Ved, at psykisk robusthed skabes gennem godt samarbejde og er indstillet på at være en aktiv del af at arbejdsmiljø, hvor kollegial supervision og kollektiv trivsel vægtes højt
 • Er afklaret omkring at skulle handle i situationer med højt følelsesmæssigt pres, som eksempelvis svær selvskade

Kan du svare ja til ovenstående, så ser vi frem til at modtage din ansøgning. Til gengæld for dit engagement tilbyder vi dig:
 • At blive en del af et højt specialiseret og individuelt tilrettelagt behandlingsarbejde omkring en spændende og udfordrende målgruppe, der trives med struktur og autencitet.
 • At blive en del af en større organisation i spændende udvikling, hvor der er plads til og mulighed for, at påvirke, tage ansvar samt afprøve nye tiltag.
 • Løbende fokus på din faglige udvikling.
 • En tværfaglig og engageret personalegruppe med et godt sammenhold, der gerne vil udvikle sig
 • En synlig ledelse, som er tæt på det daglige arbejde
 • Deltagelse i forskellige supervisonsfora og mulighed for individuel supervision.

Fast afløser stilling gennemsnitlig 20 timer pr. uge over en 6 ugers arbejdsplan, fortrinsvis weekend og aftener, samt onsdag efter et fastlagt rul. Ønsker du yderligere oplysninger omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Birte Bloch Jørgensen, på tlf. nr. 78 47 87 25.
 
Tiltrædelse 01/07-19 eller snarest muligt
Ansøgningsfrist 17/06-19
Samtaler forventes afholdt d. 25/06-19Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.