Jobbet "Bioanalytiker til Blodprøver og Biokemi, Hammel Neurocenter" er udløbet

Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
1 stilling som bioanalytiker ved prøvetagningsambulatoriet på Hammel Neurocenter er ledig til besættelse fra den 1. oktober.
 
Stillingen er på 32 timer pr uge fordelt på 4 arbejdsdage med daglig arbejdstid fra kl. 7-15.

Om stillingen:
Primære opgaver som skal varetages:
 • Blodprøvetagning i ambulatoriet
 • Blodprøvetagning på indlagte patienter
 • Udføre EKG optagelser
 • POCT arbejde
 • Prøvepræparation / forsendelse af prøver til Silkeborg
 • Alm. forefaldende arbejde
 
Vi søger en medarbejder, som:
 • Er uddannet/har autorisation som bioanalytiker
 • Har erfaring indenfor præanalyse
 • Er åben og fleksibel til at uddanne sig til/påtage sig særlige opgaver/funktioner
 • Er omhyggelig og kvalitetsbevidst, også når det går stærkt
 • Evner at planlægge, organisere og prioritere egne opgaver
 • Har gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt
 • Er servicemindet og interesseret i patienten
 • Besidder humoristisk sans
 Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen
Blodprøver og Biokemi, er en døgnbemandet serviceafdeling indeholdende både blodtypeserologiske og biokemiske laboratoriespecialer og dækker funktioner i hospitalsenhederne Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter. Afdelingen betjener ud over hospitalerne de praktiserende læger, institutioner og plejehjem i hospitalsenhedens optageområde. Det blodtypeserologiske laboratoriespeciale er fagligt en del af Blodcenter Midt.
 
Afdelingen beskæftiger ca. 150 medarbejdere fordelt på forskellige stillingskategorier og udfører samlet omkring 7 mio. analyser årligt.
 
Afdelingen inspiceres af Sundhedsstyrelsen og er akkrediteret efter SD/EN ISO 15189 og 22870.
Som afdeling løser vi vores fælles opgaver i en spændende, udfordrende og travl hverdag i et godt og trygt miljø, hvor vi prioriterer faglig kvalitet højt.
 
Se mere om afdelingen på hjemmesiden her
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Blodprøver og Biokemi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsbioanalytiker
Inger Søvsø Nielsen tlf. 2467 9295.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 16 juni 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.