Jobbet "Holmstrupgård, afd. Pilen og Lunden, søger nattevagt, gerne med ungdomspsykiatrisk erfaring til fast afløserstilling 20 timer pr. uge" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Pilen

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Er du uddannet pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller har du en anden relevant sundhedsfaglige uddannelse, eller er du igang med relevant uddannelse fx pædagogisk kandidatgrad, psykologi eller medicin, samt har interesse for socialpsykiatri? Så er det måske lige præcis dig, vi står og mangler!

Holmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Afdeling Pilen  og afdeling Lunden er 2 ud af 7 døgnafdelinger og er beliggende ved Holmstrupgårds hovedmatrikel i Brabrand. Desuden rummer Holmstrupgård intern skole og beskæftigelse, udslusningsafdelinger samt flere ambulante behandlingstilbud. Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder så som skizofreni, autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, depressive tilstande, spiseforstyrelser og svær selvskade.
Holmstrupgård tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling baseret på et psykodynamisk grundlag.

Afdeling Pilens primære målgruppe er unge med skizofreni og psykotiske lidelser, men modtager også løbende unge med psykiatriske vanskeligheder af anden karakter.
Afdeling Lundens primære målgruppe er unge med diagnoser indenfor det psykiatriske område. Målgruppen er ikke afgrænset til bestemte diagnoser, men sammensættes ud fra en konkret vurdering i forhold til den enkelte unge og til gruppen på afdelingen som helhed. I øjeblikket er der selvskadeproblematikker samt symptomer af psykotisk karakter.

I stillingen bliver du en del af det miljøterapeutiske behandlingsarbejde på afdelingerne.
Du skal dække vågne nattevagter bl.a. i forbindelse medfaste medarbejderes ferie, afspadsering, kurser, sygdom mv.

Praktisk arbejde indgår i dine arbejdsopgaver og er en del af den miljøterapeutiske indsats.
Der er tale om en fast afløserstilling på gennemsnitligt 20 timer om ugen over en 6 ugers arbejdsplan. Vagterne fordeler sig forskelligt hen over de 6 uger og på de 2 afdelinger både hverdage og weekender. Der vil være mulighed for at supplere de faste timer med mere el. mindre akut/planlagte vagter.

Som udgangspunkt vil din arbejdstid være kendt 4 uger forud, dog vil du være medarbejderen, der afløser det faste personale i f.m. sygdom, afspadsering, ferie, uddannelses dage mv., hvilket kan ske med kortere varsel end 4 uger. 

På Holmstrupgård tilstræber vi at være og forblive et af landets toneangivende behandlingstilbud indenfor socialpsykiatri for børn og unge. Derfor søger vi dig, der:
 
 • Har en høj faglighed og et ligeledes højt ambitionsniveau omkring socialpsykiatri for børn og unge
 • Har kendskab til og erfaring med arbejdet med unge med psykiatriske lidelser
 • Ser det praktiske arbejde på afdelingen om natten som en naturlig del af dine arbejdsopgaver
 • Kan arbejde systematisk, struktureret og har gode samarbejds- og kommunikations evner
 • Er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • Er en god motivator, besidder empati og søger at forstå de unges perspektiv
 • Ved, at psykisk robusthed skabes gennem godt samarbejde og er indstillet på at være en aktiv del af at arbejdsmiljø, hvor kollegial supervision og kollektiv trivsel vægtes højt
 • Er afklaret i forhold til alene arbejde, udviser stor ansvarlighed og selvstændighed
 • Er afklaret omkring at skulle handle i situationer med højt følelsesmæssigt pres, som eks. svær selvskade.


Kan du svare ja til ovenstående, så ser vi frem til at modtage din ansøgning. Til gengæld for dit engagement tilbyder vi dig:
 
 • At blive en del af et højt specialiseret og individuelt tilrettelagt behandlingsarbejde omkring en spændende og udfordrende målgruppe, der trives med struktur og autencitet
 • At blive en del af en større organisation i spændende udvikling, hvor der er plads til og mulighed for, at påvirke, tage ansvar samt afprøve nye tiltag
 • Løbende fokus på din faglige udvikling
 • En tværfaglig og engageret personalegruppe med et godt sammenhold, der gerne vil udvikle sig
 • En synlig ledelse, som er tæt på det daglige arbejde
 • Deltagelse i forskellige supervisonsfora og mulighed for individuel supervision
Fast afløser stilling gennemsnitlig 20 timer pr.uge over 6 ugers arbejdsplan. Arbejdstiden som nattevagt er 22.30 – 07.15 – kan dog variere.


Tiltrædelse 01/07-19 eller snarest muligt
Ansøgningsfrist d. 17/06-19
Samtaler forventes afholdt d. 25/06-19

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Birte Bloch Jørgensen på tlf. nr. 78 47 87 25 eller afdelingsleder Ib Ibsen, på tlf. nr. 78 47 87 14.

 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.