Jobbet "Vores fødegang på HGH, søger en faglig kompetent, helhedsorienteret og visionær leder. " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Har du lyst til et spændende og indflydelsesrigt arbejdsliv, med mulighed for at kunne udvikle og forandre?  så er dette stillingen for dig, da vi er i en rivende vækst.
Vi ønsker en fødeafdeling, hvor der er fokus på høj faglighed og udvikling i forhold til den normale og komplicerede fødsel. Vi har derfor valgt at opgradere med en ny lederstilling.

Stillingen

Du vil som vicechefjordemoder få hovedansvar for afdelingens nye fødeklinik og efterfødselsklinik sammen med den lægelige afsnitsleder, den samlede obstetriske klinikledelse og afdelingsledelsen. 

Du får direkte personalemæssigt ansvar for social- og sundhedsassistenterne i afdelingen.

Du vil arbejde tæt sammen med den anden vicechefjordemoder på fødegangen og indgå i et samlet jordemoderlederteam på 5 vicechefer og chefjordemoderen, som også vil være din nærmeste leder. Sammen varetager I ansvaret for den jordemoderfaglige kvalitet og udvikling samt de personalemæssige og driftsorienterede opgaver for omkring 120 kollegaer (jordemødre, social- og sundhedsassistenter samt sekretærer).

Hverdagen kræver et tæt kordinerende samarbejde med vicechefjordemødrene for fødemodtagelsen og akutmodtagelsen for gravide samt for svangre- og barselsafsnittet og afsnittet for jordemoderkonsultationer og føtalmedicin.

 

Om afdelingen

Afdelingen har cirka 5.500 fødsler årligt. Vi prioriterer det sammenhængende patientforløb højt, idet vi ser graviditet, fødsel og barsel som en helhed. Ledelse af patientforløbet, tager udgangspunkt i hospitalets ambition ”godt behandlet”. 

I 2020 flytter vi ud i nye fysiske rammer – Et nyt Kvinde Barn Center - med ny fødeafdeling, fødeklinik, fødemodtagelse, gravidmodtagelse og barselsafsnit med operationsgang i umiddelbar tilknytning til fødeafsnittet. Det giver mulighed for nye funktioner og arbejdsprocesser. Herunder tæt samarbejde med Neonatalafdelingen for indlagte børn og mødre.

 

Dine kvalifikationer

  • Som vicechefjordemoder skal du have dansk autorisation som jordemoder og en bred klinisk erfaring med minimum 5 års anciennitet. Dét vægtes at du har ledelseserfaring og en relevant leder- eller projektlederuddannelse gerne på master eller kandidatniveau.

 

Arbejdsområder og personlig profil

  • Personaleledelse med personaleansvar af jordemødre samt social- og sundhedsassistenter med henblik på fastholdelse og rekruttering til afdelingen med fokus på det gode arbejdsmiljø og arbejdsglæde.
  • Du skal kunne motivere personalet og drive processer i afdelingen i en anerkendende ledelsesstil.
  • Du skal have gode evner for samarbejde og kommunikation.  
  • Du skal bidrage til at sikre et godt kollegialt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og mangfoldighed 
  • Du skal sikre og optimere den faglige ledelse sammen med den afsnitsledende overlæge, således at der fordres en patientsikker kultur og faglig kvalitet, hvor der er fokus på det sammenhængende patientforløb og løbende udvikling.
  • Være med til at implementerer strategiske indsatsområder som styrker afdelingens vision og det sammenhængende patientforløb.
  • Driftsledelse i form af at anvende økonomiske som driftsmæssige ressourcer på den bedst mulige måde, hvor der både tages hensyn til den faglige praksis samt et godt arbejdsmiljø. Du skal evne at se muligheder frem for begrænsninger.
  • Du skal have interesse for – og et godt kendskab til medarbejderoverenskomst.
  • Er dette stillingen for dig og ønsker du yderligere information, så er du velkommen til at kontakte chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz på tlf. 20366903, eller Mail: vibeke.spring.lafrenz@regionh.dk

 

Ansættelsesvilkår:  

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst   

Ansøgningsfrist:

Fredag den 21.  juni kl. 12

Samtaler vil finde sted i:

uge 26.

Send venligst din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser online via linket her på siden. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning