Jobbet "Vores fødemodtagelse og akutmodtagelse for gravide (AMG) på HGH, søger en faglig kompetent, helhedsorienteret og visionær leder." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Har du lyst til et spændende og indflydelsesrigt arbejdsliv, med mulighed for at kunne udvikle og forandre? så er dette stillingen for dig, da vi er i en rivende vækst.
Vi har lige indført triagering i AMG og blandt andet er et af de fremtidige projekter er telemedicin for gravide.

Stillingen

Du vil som vicechefjordemoder få hovedansvar for fødemodtagelsen og AMG i samarbejde med den lægelige afsnitsleder, den samlede obstetriske klinikledelse og afdelingsledelsen. 

I dag er AMG en fælles modtagelse for gravide og fødende til den konventionelle fødegang og til vores nyindviet Fødeklinik. Du vil indgå i et samlet jordemoderlederteam på 5 vicechefer og chefjordemoderen, som også er din nærmeste leder. Sammen varetager I ansvaret for den jordemoderfaglige kvalitet og udvikling samt de personalemæssige og driftsorienterede opgaver for omkring 120 kollegaer (jordemødre, social- og sundhedsassistenter og sekretærer).

Hverdagen kræver et tæt kordinerende samarbejde med vicechefjordemødrene for fødegangen og fødeklinikken samt for svangre- og barselsafsnittet, afsnittet for jordemoderkonsultationer og føtalmedicin.

Om afdelingen

Afdelingen har cirka 5.500 fødsler årligt. Vi prioriterer det sammenhængende patientforløb højt, idet vi ser graviditet, fødsel og barsel som en helhed. Ledelse af patientforløbet tager udgangspunkt i hospitalets ambition ”godt behandlet”. 

I 2020 flytter vi ud i nye fysiske rammer – Et nyt Kvinde Barn Center - med ny fødeafdeling, fødeklinik, fødemodtagelse, akut gravidmodtagelse og barselsafsnit. Operationsgangen ligger i umiddelbar tilknytning til fødeafsnittet hvilket giver mulighed for nye funktioner og arbejdsprocesser, herunder tæt samarbejde med Neonatalafdelingen for indlagte børn og mødre.

Dine kvalifikationer

Som vicechefjordemoder skal du have dansk autorisation som jordemoder og en bred klinisk erfaring med minimum 5 års anciennitet. Dét vægtes, at du har ledelseserfaring og en relevant leder- eller projektlederuddannelse gerne på master eller kandidatniveau.

Arbejdsområder og personlig profil

  • Personaleledelse med personaleansvar af jordemødre samt social- og sundhedsassistenter med henblik på fastholdelse og rekruttering til afdelingen med fokus på det gode arbejdsmiljø og arbejdsglæde.
  • Du skal kunne motivere personalet og drive processer i afdelingen i en anerkendende ledelsesstil
  • Du skal have gode evner for samarbejde og kommunikation.  
  • Du skal bidrage til at sikre et godt kollegialt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og mangfoldighed 
  • Du skal sikre og optimere den faglige ledelse sammen med den afsnitsledende overlæge, således at der fordres en patientsikker kultur og faglig kvalitet, hvor der er fokus på det sammenhængende patientforløb og løbende udvikling.
  • Være med til at implementerer strategiske indsatsområder som styrker afdelingens vision og det sammenhængende patientforløb.
  • Driftsledelse i form af at anvende økonomiske som driftsmæssige ressourcer på den bedst mulige måde, hvor der både tages hensyn til den faglige praksis samt et godt arbejdsmiljø.
  • Har evner at se muligheder frem for begrænsninger  
  • Du skal have interesse for – og et godt kendskab til medarbejdernes overenskomst.

Er dette stillingen for dig og ønsker du yderligere information, så er du velkommen til at kontakte chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz på tlf. 20 36 69 03, eller Mail: vibeke.spring.lafrenz@regionh.dk

Ansættelsesvilkår:  

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst   

Ansøgningsfrist:

21. juni kl.12

Samtaler vil finde sted i

uge 26

 

Send venligst din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser online via linket her på siden. 

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning