Jobbet "Vikariat som vagtgående bioanalytiker ved klinisk immnunologi, Blodbanken Roskilde Universitetssygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 11, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Ved Klinisk Immunologisk afdeling, Blodbanken Roskilde er følgende vikariat ledigt til besættelse.

Et vikariat som vagtgående bioanalytiker 37 timer pr. uge, er ledig til besættelse i perioden 01.08.2019 til 30.11.2020. Vikariatet er forbundet med deltagelse i afdelingens vagttjeneste, samt lørdag, søndag og helligdags arbejde.

Arbejdstider

Hverdage kl. 08.00 til 15.30

Vagt

Aften/natarbejde (hverdage): 15.15 til 23.00 og derefter rådighedsvagt fra bolig/vagtværelse fra kl. 23.00 til 08.00

Weekend og helligdage

08.00 til 15.30 og derefter rådighedsvagt fra bolig/vagtværelse fra kl. 15.30 til 08.00

 Arbejdsopgaver

 • Et arbejdsområde der omfatter funktioner i forbindelse med laboratorieanalyser, relateret til blodtransfusioner af patienter

 • Vagter efter oplæring i eksisterende rulleplan, samt bestået kursus i udvidet serologi
 • Tapning af bloddonorer

   Vi tilbyder

 • En stilling i en stor organisation – Klinisk Immunologisk Afdeling, Transfusionscentret Region Sjælland

 • En stilling, hvor du får et stort ansvar, men også mange spændende udfordringer, og arbejdsdage der sjældent er ens.

 • En arbejdsplads med mange nye udfordringer og godt psykisk arbejdsmiljø

 • Rare, motiverede og humørfyldte kolleger; bestående af  bioanalytikere og sygeplejersker

 • Et certificeret laboratorium efter ISO 9001:2 008 og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001:2 004

   Vi ønsker

 • Ansøgere med uddannelse som bioanalytiker. Der lægges vægt på, at ansøger har erfaring med Klinisk Immunologi

 • Ansøgere, som taler, læser, skriver og forstår dansk

 • At du er udadvendt, positiv, har gode samarbejdsevner og et godt overblik

 • At du er fleksibel og omstillingsparat, da afdelingen til stadighed forandres og udvikles

 • At du kan og vil yde en god service også i pressede situationer

 • At du er engageret og motiveret

 • At du er robust og kan lide at have travlt

 • At du har flair for it og er vant til pc’en som et dagligt arbejdsredskab

  Klinisk Immunologi og blodbank er en fælles, regional afdeling med hovedafdeling i Næstved, hvor al produktion og specialserologi foregår. Donortapning og patientnære analyser er placeret på Regionens eksisterende sygehuse, samt i mobile tappebusser.

  Afdelingen er uddannelsesaktiv, og vi har bioanalytikerstuderende.

  Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter DS/ISO 15189 og inspiceres af Styrelsen for patientsikkerhed i forhold til blodforsynings- og vævsloven.

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale / overenskomst og principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger om stillingen og funktionsbeskrivelse fås ved kontakt til ledende bioanalytiker Lone Nielsen, 56 51 57 01.

  Ansøgningsfrist: 25.06.2019

  Samtaler forventes: 28.06.2019

   

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave