Jobbet "Afsnitsledende Overlæge til Psykiatrisk Ambulatorium Bispebjerg/NV, Psykiatrisk Center København" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Møntmestervej 17, 2400 København NV

Dit næste skridt

FACT – Bispebjerg – Ambulant psykiatri – Recovery – Er du vores nye leder 

1 stilling som afsnitsledende overlæge er ledig pr. 1. august 2019 eller snarest herefter.  

Vi er 50 medarbejdere - speciallæger, uddannelseslæger, specialpsykolog, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, socialpædagog og sekretærer. Vi har implementeret FACT, en Hollandsk metode for ambulant psykiatrisk behandling. FACT betyder ”Fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljø” med fokus på, at være der hvor patienten ønsker at lykkes. Vi arbejder i 3 FACT teams med fokus på diagnosticering,  tværfaglig behandling og recovery. Med F-ACT kan vi sikre en mere fleksibel tilgang til patienterne, afhængig af hvor patienten er i sit sygdomsforløb.       

Vi varetager udredning og behandling af alvorlig psykisk sygdom primært skizofreni, bipolar sygdom og svære personlighedsforstyrrelser med behov for tværfaglig behandling.    

Som Afsnitsledende overlæge har du et tæt samarbejde med de øvrige ambulante og stationære afsnit på centret og øvrige centrale samarbejdspartnere er socialcentre, bocentre, Kriminalforsorg, praktiserende læger mv.  

Vi ønsker 

  • Speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring og interesse for psykopatologi, udredning og diagnostik. 
  • Gerne ledelseserfaring ellers tilbyder vi det

Vi tilbyder

  • Tid til ledelse i samarbejde med meget kompetent afsnitsledende sygeplejerske
  • Fortsat deltagelse i de kliniske arbejde i FACT
  • Deltagelse i udvikling af det faglige miljø med vægt på såvel lægefaglighed som kvalitets og forbedringsarbejde
  • Mulighed for at deltage i andre lægelige opgaver, f.eks. i form af diagnostisk udredning, og psykoedukation for patienter og pårørende.  
  • At blive del af et inspirerende og engageret fagligt miljø.   

Om Psykiatrisk Center København  

PCK er Danmarks største psykiatriske afdeling med et optageområde på cirka 430.000 borgere dækkende Københavnerområderne Nordvest, Nørrebro, Østerbro, indre by , Frederiksberg og Vanløse. Vi har Danmarks største psykiatriske forskningsenhed med 5 professorer og i alt cirka 100 forskere. PCK har i alt cirka 1300 medarbejdere , har årligt cirka 5500 indlæggelser og 190.000 ambulante kontakter. 

PCK er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret dels på Rigshospitalsmatriklen, dels på Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg Hospitaler, samt i mindre enheder rundt omkring i optageområdet. Centeret behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser. Centeret har en række specialeområder så som: Psykoterapi, angst, OCD, affektive lidelser, sexologi, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi og liaison, samt ældrepsykiatri og militærpsykiatri.  

Centret rummer Kompetencecenter for Affektive lidelser og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, sidstnævnte i samarbejde med PC Amager.  

Forskning er højt prioriteret på PCK, og der er på centret ansat fem professorer samt eksisterer en række selvstændige forskningsmiljøer ved siden af professorgrupperne. Forskningen på PCK er blandt de førende i Danmark og gør sig bemærket internationalt. Der er rig mulighed for at deltage i forskning, blandt andet er der flere muligheder ifm. implementeringen af FACT.  

Alle lægestillinger har vagtforpligtelse. Overlæger har forskudt dagtjeneste (Speciallæge-i-Front) i akutmodtagelsen, ca. 12-14 x årligt. Der er en frivillig vagtordning tilknyttet Gentofte Hospital, med tilstedeværelsesvagt og status af bibeskæftigelse.  

Ansøgning   

Ved ansøgning om ansættelse vil bedømmelse af ansøgeren ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden, ved ansøgning af overlæge eller afdelingslægestilling.  Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer.  

Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.  

Ansøgningsfristen er onsdag d. 26. juni 2019 kl. 12.00. Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelser til klinikchef Birte Smidt på tlf.nr.: 26 64 88 22 eller på e-mail: Birte.Smidt@regionh.dk