Jobbet "Social- og sundhedsassistent til Kirurgi, Mave- Tarm og Brystkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En fast stilling samt et vikariat som social- og sundhedsassistent ved Hospitalsenhed Midt, Mave- Tarm- og Brystkirurgisk afsnit, er ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller snarest muligt.

Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge. Vikariatet er af 6-12 måneders varighed.
 
Om stillingen:
Vi kan tilbyde:
  • En stilling indenfor et bredt og spændende speciale med store faglige og personlige udviklingsmuligheder
  • Systematisk introduktionsprogram, som baseres på dine erfaringer og følges op af vores erfarne introduktionssygeplejersker
  • Arbejde hver 3. weekend i skiftevis 8- og 12-timers vagter
  • Indflydelse på egen arbejdsplanlægning via ” Min tid ”
Du skal have og udvise: 
  • Lyst til at arbejde med kirurgisk sygepleje
  • Lyst til faglig og personlig udvikling
  • Lyst til at indgå i positivt kollegialt samarbejde
 
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Mave- Tarm- og Brystkirurgisk Afsnit er opdelt i to mindre afsnit, som varetager behandling og pleje af patienter med henholdsvis øvre og nedre kirurgiske lidelser. Indtil vi i efteråret 2019 flytter i nye fysiske rammer arbejder vi i samme afsnit og er fælles om opgaveløsningen med fleksibilitet i fokus. Efter flytningen bliver vi to separate afsnit, og skal samarbejde tæt med Karkirurgisk afsnit. Afsnittet er nuværende normeret til i alt 36 sengepladser. Vi har tilknyttet en stomiklinik, en kirurgisk klinik samt en brystklinik, som bemandes af oplært personale fra sengeafsnittet.
 
Arbejdet er meget afvekslende. Vi har et bredt speciale med mange forskellige patientkategorier og både akut og elektiv kirurgi. Belægningen er svingende, og her er travle og stille dage afhængigt af vores akutte patienter.
 
Afsnittets sygepleje er organiseret som tildelt patientpleje med makkerskab mellem sygeplejersker eller mellem sygeplejerske og social- og sundhedsassistent. Vi arbejder kontinuerligt på at optimere arbejdsgangene til gavn for både patienter, personale og samarbejdspartnere. Vi har et velfungerende studieunit, hvor vi varetager uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever.
 
Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø. Det skal være sjovt at komme på arbejde, og alle medarbejdere skal mødes af den rette mængde udfordringer. Når man er parat til det, er der vid mulighed for at få nøglefunktionsposter og specialfunktioner, som kan medvirke til, at man bliver ved med at lære og udvikle sig.
 
Vi har et højt fagligt aktivitetsniveau præget af dygtige og engagerede medarbejdere, som gerne deler ud af deres viden. Nytænkning værdsættes, her bliver lyttet til alle gode idéer. Vi kan rigtig godt lide at være fremme på beatet, og vi afprøver gerne forslag til forbedringer.
 
Vi har et godt kollegialt fællesskab, hvor vi har øje for hinanden og vi hjælper hinanden. Vi har en positiv, afslappet og uhøjtidelig omgangstone, med plads til humor og forskellighed. Vi har mange sociale arrangementer, som man kan deltage i i det omfang, man har lyst til.  
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgisk Afdeling.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Birgitte Rovsing Vingborg (78 44 63 73).
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 23/6 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.