Jobbet "Klinisk psykolog / specialpsykolog" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 25 C, 4600 Køge

Dit næste skridt

Vi søger en psykolog på fuld tid til Distriktspsykiatrien i Greve-Køge i en fast stilling med placering i Greve.

 

DistriktsPsykiatrien Greve-Køge er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland, og Greve-delen ligger placeret tæt på centrum i Greve, let tilgængelig med såvel bil som S-tog, få min. gang fra S-togs stationen.

 

Distriktspsykiatrien varetager primært udredning og behandlingen af borgere fra Greve kommune.

 

Målgruppen er patienter med psykoser, svære affektive lidelser og svære personligheds-forstyrrelser. Vi varetager i Greve endvidere udredning og behandling af patienter med PTSD i pakkeforløb. Den samlede Distriktspsykiatri Greve-Køge har et større gruppeprogram, pakkeforløb og regionsfunktioner.

 

Vi er i gang med at udvikle PTSD-behandlingen, og du vil kunne få væsentlig indflydelse på strukturen inden for rammerne af pakkeforløbet. Vi ser derfor gerne, at du har erfaring med PTSD-behandling eller interesse i at arbejde med det.

 

Vi er i Greve en mindre, tværfaglig orienteret medarbejdergruppe bestående af læger, primærbehandlere (sygeplejersker), sekretærer og en psykolog. Vi har desuden et tæt samarbejde med OPUS-behandlere, som er placeret i Køge, men som også har deres gang i Greve.

 

Vi søger en psykolog/specialpsykolog, der selvstændigt kan:

 • Varetage forsamtaler, diagnostiske udredninger og psykologiske undersøgelser, herunder kognitiv testning

 • Indgå i udrednings- og behandlingsarbejde i forhold til PTSD

 • Bidrage med monofaglig psykologisk viden i forbindelse med udredning, diagnosticering og tværfaglig behandling af patienter

 • Varetage gruppebehandling i samarbejde med en primærbehandler

 • Varetage psykoterapeutisk arbejde i mindre omfang – herunder psykologsamtaler og pårørendesamtaler

 • Varetage undervisnings- og formidlingsopgaver, herunder psykoedukativt arbejde og evt. tværfaglig supervision m.v.

 • Varetage primær behandling af patienter, der fortrinsvis har behov for kontakt til psykolog og læge

 

Vi tilbyder:

 • En høj grad af selvstændighed i det daglige arbejde og i planlægning af samme.

 • Et tværfagligt miljø bestående af erfarne medarbejdere, hvor faglig udveksling og læring vægtes højt.

 • Tværfaglig supervision

 • Monofaglig supervision

 • Faglig tilknytning til den øvrige psykologgruppe i Distriktspsykiatrien Greve-Køge og Psykiatrien Øst

 • Relevante kurser og efteruddannelse

 

Vi forventer:

 • At du er uddannet psykolog/specialpsykolog

 • At du har autorisation

 • At du har erfaring inden for psykiatri – og gerne PTSD-behandling

 • At du indgår aktivt i det tværfaglige behandlingsmiljø

 • At din kommunikation er problemløsende, og at du positivt og konstruktivt indgår i det tværfaglige samarbejde

 

 

Yderligere oplysninger:

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen og måske et uforpligtende besøg, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Jens Lysgaard Jørgensen på mail: jnjr@regionsjaelland.dk .

 

Samtaler forventes afviklet i løbet af uge 27, 2019

 

Psykiatrien i Region Sjælland indhenter straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser ligesom vi under en evt. personlig samtale vil bede om 2 referencer fra ledere på tidligere arbejdspladser.

                                                                       

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.