Jobbet "Psykolog - Psykiatrisk Center Ballerup, Afdeling Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Ved Psykiatrisk Center Ballerup er et 1 årigt vikariat, som psykolog i Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri på 30 timer ugentligt, ledigt med tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest derefter.

Arbejdsopgaverne som psykolog i Kompetencecenteret er primært klinisk, omhandlende psykoterapi til svært traumatiserede flygtninge, hvoraf halvdelen har behov for tolk.

Der er dels tale om traumerelaterede, psykiatriske lidelser som PTSD, depression og angsttilstande, dels andre psykiske lidelser hos personer med anden etnisk baggrund, hvor den kulturelle forståelsesramme kan influere på forståelsen og behandlingen af lidelsen. Behandlingen sker i tæt samarbejde med kompetencecenterets læger, fysioterapeuter, socialrådgivere og sygeplejersker. Der arbejdes indenfor den kognitiv-adfærdsterapeutiske referenceramme efter manualer.

En anden væsentlig arbejdsopgave, som psykologerne varetager i Kompetencecenteret, er metodeudvikling og forskning. Alle klinikere i Kompetencecenteret er også en del af forskningsteamet, idet journalerne er struktureret specifikt med det formål at kunne bidrage til den kliniske effektforskning, som løbende udføres.
 
Du kan læse mere om arbejdet på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri på www.ctp-net.dk.

Som ansat på Kompetencecenteret er man en del af den samlede psykologgruppe på Psykiatrisk Center Ballerup, som består af ca. 70 psykologer. Centret er en arbejdsplads med ca. 700 ansatte og er en del af Region Hovedstadens Psykiatri.

Vi ønsker en ansøger med interesse for / følgende kvalifikationer:
  • gerne autorisation
  • klinisk erfaring med behandling af flygtninge
  • kendskab til kognitiv-adfærdsterapeutisk metode, erfaring eller interesse for ACT og mindfulness-baserede metoder
  • psykiatrisk erfaring
  • erfaring med at arbejde efter manualer
  • erfaring med metoder ved klinisk psykiatrisk eller psykoterapeutisk effektforskning
  • forskningsinteresse
  • erfaring med/interesse for at vejlede praktikanter
  • interesse for supervision og formidling
  • gode samarbejdsevner
Du tilbydes supervision. Stillingen er på 30 timer ugentlig.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist den 21. juni 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26.

Nærmere oplysninger kan indhentes hos overlæge Trine Hansen på tlf. 38 64 70 16, trine.maria.noerregaard@regionh.dk.
 
Se mere om Psykiatrisk Center Ballerup: https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk%20Center%20Ballerup/Sider/default.aspx
 
Se mere om nye medarbejdere på Psykiatrisk Center Ballerup: https://www.psykiatri-regionh.dk/onboarding/det-bliver-du-en-del-af/Sider/default.aspx