Jobbet "Fysioterapeut til ortopædkirurgisk gruppe, Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling, Nykøbing F Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

Mestrer du at benytte din faglighed i korttidskontakten med patienten?

Vi søger en fysioterapeut til ortopædkirurgisk gruppe fra 1. september 2019.

Ortopædkirurgisk gruppe har mange forskellige opgaver, aktuelt er der fokus på det nationale Lærings- og KvalitetsTeam om hoftenære frakturer. Ud over fokusområdet er opgaverne i ortopædkirurgisk gruppe vurdering og træning samt sikring af den gode udskrivelse af såvel elektive patienter som patienter med frakturer, varetagelse af specialiseret genoptræning samt forløb for patienter med achillessenerupturer. Derudover varetages enkelte opgaver i Skadestuen og i Ortopædkirurgisk ambulatorium.

Vi søger derfor en fysioterapeut med stærke monofaglige kompetencer, som trives med korte patientkontakter.

Vi forventer, at du som ny kollega og medarbejder

  • har erfaring med ortopædkirurgiske patienter og gerne taget kurser, der styrker dine kompetencer ift. opgavevaretagelsen

  • fordyber dig og vil være med til at udvikle vores indsats på de ortopædkirurgiske afdelinger og Skadestuen/Akutafdelingen

  • med patienten i centrum formår at sætte din faglighed i spil i det tværfaglige samarbejde

  • evner at (om)prioritere dine arbejdsopgaver

  • kommunikerer åbent, tydeligt og konstruktivt både mundtligt og skriftligt 

  • reflekterer og forholder dig kritisk til din egen praksis og behandling

Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling er opdelt i tværfaglige specialegrupper inden for ortopædkirurgi, medicin, apopleksi samt børn, men vi har stort fokus på, at vi er én afdeling, hvor vi alle hjælper hinanden, og du vil blive beriget med ca. 30 engagerede kolleger, som arbejder ud fra følgende kerneopgave: I Fysio- og ergoterapeutisk afdeling samarbejder vi med patienten og relevante samarbejdspartnere om vurdering, behandling, genoptræning og kompenserende tiltag med henblik på, at patienten skal klare sig bedst muligt i hverdagen.

Vi vægter desuden kompetenceudvikling højt, så når du starter, er vi klar med en mentorordning, så du bliver godt introduceret til afdelingen og det faglige speciale. Derudover har vi et konstant fokus på at øge både de faglige, sociale, organisatoriske og læringsmæssige kompetencer i afdelingen – dette kommer bl.a. til udtryk gennem et fastlagt program for fællesundervisning, specialespecifik undervisning og gruppemøder, hvor der er fokus på den enkeltes læringsmål.

Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling har "åbningstid" fra kl. 7.30-17.00 på alle hverdage samt fra kl. 8.00-15.00 i weekender og på helligdage – efter introduktion skal du påregne at have en vagt ugentligt til kl. 17.00, weekendvagt ca. hver 8. uge samt ca. 3 helligdagsvagter årligt. Vagtplan lægges i et fast 4-ugersrul. Vi forsøger at planlægge den enkeltes arbejdstider, så arbejds- og privatliv hænger bedst muligt sammen inden for afdelingens rammer. 

Samtaler forventes afholdt onsdag d. 3. juli.

 

 

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.