Jobbet "Psykolog til sengeafsnit for særlige pladser ved Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien, Skejby." er udløbet

Region Midtjylland

Afdeling for Psykoser

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En stilling som psykolog i sengeafsnit S6 for særlige pladser er ledig til besættelse pr. 02.09.2019 eller efter aftale.

Målgruppen for de særlige pladser er patienter med svære psykiske lidelser og tendens til udadreagerende adfærd. Det er patienter, der ofte har misbrug samt flere afbrudte behandlingsforløb bag sig.

Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. I sengeafsnit S6 behandles også patienter med affektive diagnoser og svær personlighedsforstyrrelse.

Afdelingen har regionsfunktion.

Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingen omfatter tre sengeafsnit med i alt 72 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Desuden sengeafsnit S6 med 16 særlige pladser. Afdelingen har to ambulante enheder samt en forskningsenhed.

Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Om sengeafsnit S6 

Afsnittet arbejder rehabiliterende og der er ansat mange forskellige faggrupper: Læger, psykologer, sygeplejersker, SOSU-assistenter, misbrugskonsulent, socialrådgiver, lægesekretær, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter.

Psykologens opgaver er blandt andet
 1. at bidrage til klinisk psykopatologisk undersøgelses-, behandlings- og forløbsplanlægning
 2. at bidrage til psykopatologisk diagnostisk udredning
 3. at varetage psykologisk udredning
 4. at varetage psykologisk behandling individuelt og i gruppe
 5. at medvirke til sikring af formidling, vejledning og behandling med henblik på at fremme psykisk sundhed og forebygge følgevirkninger af psykisk sygdom
 6. at medvirke til koordinering samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 7. at fremme og sikre at den samlede indsats tager udgangspunkt i patientens og de pårørendes ønsker og ressourcer
 8. at forestå tværfaglig supervision og undervisning
 9. at medvirke til kvalitetsudvikling og evt. forskning.

Kompetence- og uddannelseskrav
 • Autorisation som psykolog
 • Erfaring indenfor psykiatri
 • Erfaring med individuel terapi og gruppeterapi.

Vi søger en psykolog som har
 • Gode samarbejdsevner
 • Gode formidlingsevner skriftligt som mundtligt
 • En positiv tilgang til arbejdsopgaven, kolleger, ledelse og samarbejdspartnere
 • Selvstændig opgavevaretagelse
 • Evne til at møde psykiatriske patienter og deres familie med venlighed og professionalisme
 • Organisatorisk indsigt og forståelse.

Vi forventer at du er
 • Udviklingsorienteret
 • Proces- og resultatorienteret i forhold til opgaven
 • Arbejder aktivt og loyalt med organisationens mål, værdier og beslutninger.

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, tværfaglig sparring og mulighed for indflydelse på udviklingen i afdelingen. 

Psykologen refererer til funktionsledelsen i S6.

Ansættelse
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Peter Møller Andersen tlf. 9116 8272 eller ledende overlæge Merete Bysted tlf. 7847 1610.

Sidste frist for ansøgning er den 23. juni 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt 5. juli 2019, eftermiddag.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.