Jobbet "Klinisk sygeplejespecialist til Klinik Psykiatri Syd, Psykiatrien" er udløbet

Region Nordjylland

Klinik Psykiatri Syd: Klinisk Sygeplejespecialist

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, søger klinisk sygeplejespecialist med kendskab/erfaring inden for psykiatri

Er du interesseret i og har flair for at arbejde systematisk med udvikling, implementering og formidling af sygeplejen i en psykiatrisk kontekst i Psykiatrien, og er du god til at initiere og indgå i udviklingsarbejde, så har vi stillingen til dig.
Sygeplejen er i konstant udvikling og der arbejdes løbende med at vurdere og revurdere det faglige grundlag for den sygepleje, patienterne skal tilbydes. Sygeplejen defineres ved hjælp af begrebsrammen Fundamentals of Care (FoC). En ny teoretisk og internationalt udviklet forståelsesramme, hvor planlægning og udøvelse af situationsorienteret og individualiseret sygepleje er i fokus.

Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.


Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Områderne Akut Psykiatri, Enhed for Bipolar Lidelse, Enhed for Depression, Ambulatorium for Angst og Tvang, Ambulatorium for Personlighedspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrien og Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg sammen med Klinikledelsen og mange af klinikkens funktioner. Psykose-sygdomme har til huse på Brandevej i Aalborg Øst, og en af klinikkens funktioner er i Brønderslev.


Om stillingen
Din primære funktion i stillingen som klinisk sygeplejespecialist har fokus på tre områder:
 • Udvikling, hvor der vil være fokus på at initiere og gennemføre udviklingsarbejde.
 • Formidling, hvor et fokus bl.a. vil være at implementere, publicere og formidle udvikling i klinisk sygepleje og ikke mindst
 • Undervisning og vejledning, hvor der eksempelvis er brug for undervisning, vejledning og kritisk refleksion i forhold til den kliniske psykiatriske sygepleje i sengeafsnit og ambulatorier og hvor der er brug for at kunne vejlede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på efter- eller videregående uddannelse.
Du vil få et tæt samarbejde med de øvrige kliniske sygeplejespecialister i Psykiatrien og have et ansvar/medansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af udviklingsaktiviteter i såvel Klinik Psykiatri Syd som i organisationen som helhed.

Arbejdsopgaver
 • Selvstændigt udviklingsarbejde i klinisk sygepleje
 • Deltagelse i lokalt, regionalt og nationalt udviklingsarbejde
 • Deltagelse i sygeplejefaglige forskningsprojekter
 • Formidling og implementering af forsknings- og udviklingsbaseret viden
 • Undervisning og vejledning
   
Vores forventninger til dig i stillingen 
 • Uddannelse og autorisation som sygeplejerske
 • Relevant akademisk uddannelse
 • Kendskab til eller erfaring med psykiatri
 • I stand til og interesse i at være ajour med nyeste evidens
 • Gode formidlingsevner såvel skriftligt som mundtligt
 • Erfaring med udviklings- eller projektarbejde
 • Viden om og erfaring med undervisning og vejledning
 • Evne til at indgå i mange former for samarbejde mono- og tværfagligt
 • Evne til at arbejde selvstændigt
 • Evne til at tilrettelægge og have mange aktiviteter i gang samtidigt
 • Evne til at have overblik og skabe sammenhæng i forskellige tiltag i organisationen
   
Praktiske oplysninger om stillingen
Der er tale om en fast stilling på fuld tid.
Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.

Ansættelse: 1. september 2019 (eller 1. oktober 2019).

Ansøgningsfrist 14. august 2019

Samtaler forventes afholdt den 21. august 2019

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
I henhold til Region Nordjyllands politik indhentes der straffeattest i forbindelse med nyansættelser.
 
Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland. Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

Har ovenstående vakt din interesse ser vi frem til at modtage din ansøgning. Spørgsmål til stillingen kan rettes til leder for sygeplejefaglig udvikling Karin Kristoffersen på telefon 41771709, bedst i tidsrummet 15-15.30 (dog ikke i ugerne 29, 30, 31, 32).

Ønsker du funktionsbeskrivelse af stillingen, kan denne rekvireres ved henvendelse til sekretær Gitte Pedersen, telefon 97643602 eller e-mail gitped@rn.dk.

Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.