Jobbet "Afdelingslæge til Idrætskirurgisk Enhed, Ortopædkirurgisk afdeling M, Bispebjerg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

En stilling som afdelingslæge ved Idrætskirurgisk Enhed på Bispebjerg Hospitals Ortopædkirurgiske afdeling er ledig til besættelse pr 1.10.19.

Afdelingslægen tilknyttes lægegruppen ved den Idrætskirurgiske Enhed i 2 år. Idrætskirurgisk Enhed varetager artroskopisk kirurgi og anden behandling af både idrætsrelaterede skader, samt tilsvarende skader opstået på anden vis. Idrætskirurgisk Enhed varetager regionsfunktioner, højtspecialiseret funktioner, samt udviklingsfunktioner indenfor fagområdet.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi, der har erfaring i såvel akut som elektiv ortopædisk kirurgi. Der vil i forbindelse med bedømmelsen blive lagt særlig vægt på ansøgerens interesse og erfaring inden for idrætstraumatologi. Erfaring med UL-scanning af bevægeapparatet vil være en fordel. Herudover vil der blive lagt vægt på ansøgerens erfaring i forskning, uddannelse, kvalitetsudvikling samt evnen til tværfagligt samarbejde.

Stillingen opslås med henblik på erhvervelse af specielle kompetencer indenfor idrætskirurgi (Fase 4). Der er knyttet et uddannelsesprogram til stillingen. Stillingstilknytningen til idrætskirurgisk sektion er tidsbegrænset i 2 år, således at afdelingslægen efter to år ikke længere er tilknyttet idrætskirurgisk sektion, men hele ortopædkirurgisk afdeling.

Stillingen er vagtbærende i et samlet 14-16 skiftet bagvagtslag for hele Ortopædkirurgisk Afdeling. Vagten er med tilstedeværelse til kl. 21, herefter på tilkald fra hjemmet.

Afdelingen

Ortopædkirurgisk Afdeling M, består af 2 stationære sengeafsnit, et kombineret elektivt- og sammedagskirurgisk sengeafsnit, egen operationsgang, 2 ambulatorier, en idrætskirurgisk sektion samt en selvstændig idrætsmedicinsk funktion med eget ambulatorie.  Der er 300 ansatte, herunder 85 læger.

Afdelingen varetager den akutte behandling af ortopædkirurgiske lidelser for optageområdet og har derudover en bred ortopædkirurgisk elektiv funktion inden for idrætskirurgi og -medicin, fodkirurgi, alloplastikkirurgi og traumekirurgi. Der er årligt 32.000 ambulante besøg og 7300 operationer.

Afdelingen varetager endvidere den kliniske og teoretiske undervisning af medicinstuderende ved Københavns Universitet. Der er stor forskningsaktivitet med 3 tilknyttede professorater og årlig publikation af omkring 50 artikler.

Afdelingens arbejde er præget af gensidig tillid, godt samarbejde og faglig stolthed.

Hospitalet

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital dækker som akuthospital optageområde ”Byen”, med godt 460.000 indbyggere. Der varetages opgave på hoved- og regionsniveau såvel som udvalgte højtspecialiserede områder. Hospitalet har udover de faglige kerneopgaver en stor uddannelsesportefølje og prioriterer forskning indenfor alle fagdiscipliner højt. De kommende fem år afsluttes byggeriet af Nyt Bispebjerg Hospital, hvilket åbner for helt nye muligheder også for den Idrætskirurgisk Enhed på Ortopædkirurgisk Afdeling M.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende aftaler for Afdelingslæger.

Ansøgning

Motiveret ansøgning og CV skal være os i hænde senest mandag den 24. juni 2018, kl. 12.00. Din ansøgning skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og du bedes bekrive dine kompetencer i forhold til disse. På baggrund af denne beskrivelse foretages den faglige vurdering af ansøgere, der indkaldes til samtale. Der planlægges samtaler om formiddagen onsdag den 26. juni 2019.

Yderligere oplysninger om stillingen og stillingbeskrivelse kan fås ved henvendelse til Sektionsleder Overlæge Torsten Warming, telefon 3863 5601 eller Ledende Overlæge Henrik Palm, telefon 3863 5110.