Jobbet "Sundhedsfaglig forløbskoordinator for psykisk og socialt sårbare barslende søges til barselsafsnit på Amager Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

I forbindelse med et større udviklingsprojekt skal vi opnormere til endnu en sundhedsfaglig koordinator på barselsgangen. Vi søger derfor en engageret sygeplejerske/sundhedsplejerske til en stilling som sundhedsfaglig koordinator på barselsgangen. Den sundhedsfaglige forløbskoordinator skal i samarbejde med de tværfaglige teams i Familieambulatoriet og plejepersonalet på barselsgangen, være med til at koordinere og optimere patientforløbene for de psykisk og socialt sårbare familier under graviditet og barsel, således at der skabes kontinuitet og sammenhæng i overgangen mellem graviditet, barsel og sundhedspleje.

Stillingen er på 32 timer pr. uge og er til besættelse pr. 1. august 2019 eller efter aftale. Stillingen løber over 5 år med mulighed for forlængelse. Stillingen er vagtfri.

Organisatorisk er stillingen knyttet til Familieambulatoriet, men det daglige arbejde vil primært foregå på barselsafsnittet.

Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital er Danmarks største med ca. 7000 fødsler pr. år. Ud af disse visiteres 800 gravide kvinder som psykisk og socialt sårbare. Disse kvinder og deres partnere har et udvidet tilbud med hensyn til svangre- og barselsomsorg.

Barselsafsnit 426/412 har plads til 50 barselspatienter, fordelt på 2 afsnit, og modtager kvinder efter komplicerede fødsler eller kejsersnit, førstegangsfødende med ukompliceret graviditets- og fødselsforløb og fødende med udvidet behov for omsorg (fx psykisk og socialt sårbare). De barslende kvinder har også ledsager medindlagt.

Vi er en afdeling med fokus på høj faglighed og det gode arbejdsmiljø. Vi arbejder systematisk med patientoplevet kvalitet, samt at pleje og behandling bygger på et samarbejde med patienter og pårørende. Som sundhedsfaglig forløbskoordinator skal du være med til at implementere og videreudvikle strategi for sygeplejen, som er udarbejdet på Amager Hvidovre Hospital.  Der vil i denne stilling blive mulighed for at indgå i udviklingsarbejde, diverse projekter samt egen kompetenceudvikling.

Arbejdsopgaver for den sundhedsfaglige koordinator:

 • Planlægge og koordinere patientforløb for de psykisk og socialt sårbare barselspatienter ud fra den enkelte patients behov og ønsker, i tæt samarbejde med de øvrige tværfaglige teams i Familieambulatoriet
 • Planlægge og koordinere udskrivelse i samarbejde med primær sektor
 • Medvirke til kvalitetsudvikling af pleje og behandling til denne patientgruppe
 • Initiere udvikling og uddannelse inden for området, så øvrige medarbejdere kompetence udvikles
 • Udfærdige vejledninger indenfor området i samarbejde med den anden sundhedsfaglige koordinator
 • Klinisk arbejde med patientgruppen

 

Vi søger en medarbejder der:

 • Har erfaring med pleje af psykisk og socialt sårbare barslende kvinder
 • Har kompetencer til vurdering af forældre/barn samspil
 • Har lyst til at engagere sig i den faglige udvikling af denne patientgruppe
 • Har gode samarbejdsevner
 • Kan lide at arbejde tværfagligt og være en del af et team
 • Kan arbejde selvstændigt og have mange bolde i luften
 • Er udadvendt og imødekommende
 • Kan lide at forandringer er en del af hverdagen

 

Vi tilbyder:

 • Mulighed for medvirken til udvikling af fagområdet
 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø
 • Personlig og faglig udvikling
 • Tæt teamarbejde
 • En spændende og udfordrende hverdag

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Planlagt ferie respekteres.

Yderligere oplysninger og stillingsbeskrivelse kan indhentes hos ledende oversygeplejerske Tina Holm Nielsen, på tlf. 3862 2691 eller på mail: tina.holm.nielsen@regionh.dk  eller afsnitsleder i Familieambulatoriet Michelle Kolls, på tlf. 4014 7209 eller på mail: michelle.kolls@regionh.dk

Ansøgningsfristen: Tirsdag d. 25.  juni 2019 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler: Finde sted torsdag d. 27. juni 2019.