Jobbet "Familieambulatoriet på Amager Hvidovre Hospital søger pga. opnormering en jordemoderfaglig forløbskoordinator" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

I forbindelse med et større udviklingsprojekt skal vi opnormere i Familieambulatoriet. Der søges derfor en engageret jordemoder som forløbskoordinator i graviditeten. I samarbejde med et tværfagligt team, skal den jordemoderfaglige forløbskoordinator være tovholder på at optimere patientforløbene for Familieambulatoriets målgruppe: De psykisk og socialt sårbare kvinder, kvinder med nuværende eller tidligere forbrug af vanedannende medicin, alkohol eller andre rusmidler samt for gravide, der lever med HIV. Målet med indsatsen er at skabe kontinuitet og sammenhæng under hele patientforløbet; under graviditet, barselsperiode og ved udskrivelse., idet der fokuseres på ressource tænkning, den tidlige indsats og samarbejdet omkring familien med de øvrige sektorer.

Vi søger en jordemoder på 32-37 timer om ugen. Stillingen er ikke vagtbærende og er til besættelse pr. 1. august 2019 eller efter aftale. Stillingen løber over 5 år med mulighed for forlængelse.

Som led i en organisatorisk udvikling er svangreomsorgen for gravide med omsorgsniveau 3 og 4 knyttet til Familieambulatoriet. Derfor referer den jordemoderfaglige forløbskoordinator til ledelsen i Familieambulatoriet. Arbejdet er et sundhedsfagligt tilbud, som omfatter rådgivning, specialiseret svangre- og barselsomsorg. Endvidere foretages en tværfaglig vurdering af den gravides, barnets og den samlede families behov for behandling, støtte og sociale hjælpeforanstaltninger.

Det daglige arbejde vil foregå i jordemoderkonsultation og i et tværfagligt samarbejde i teams med vores obstetriske læger, speciallæge konsulent, den sundhedsfaglige forløbskoordinator på barselsgangen, psykolog og socialrådgivere samt eksterne samarbejdspartnere; Socialsektoren, den primære sundhedssektor, spædbarns- og voksenpsykiatri og andre projekter, instanser og myndigheder. Vi arbejder klinisk, tværfagligt og tværsektorielt efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Fødeafdelingen på Amager Hvidovre Hospital er Danmarks største med ca. 7000 fødsler pr. år. Ud af disse visiteres ca. 800 gravide kvinder til omsorgsniveau 3 og 4.  Vi har Regionsfunktion for kvinder med nuværende eller tidligere forbrug af vanedannende medicin, alkohol eller andre rusmidler og endelig gravide kvinder, der lever med HIV.

Vi er en afdeling med fokus på det gode arbejdsmiljø, høj faglighed samt et solidt og systematisk samarbejde med primær sektoren. Vi arbejder med forsat udvikling og optimering af den navnkundige interventionsmodel ’Hvidovremodellen’. Vi har fokus på patientoplevet kvalitet og at omsorg og behandling bygger på et samarbejde med patienter og pårørende. Vi understøtter tilbuddet med metodiske tilgange som fx forældre education og andre fagligt evidente indsatser, der kan sikre tidlig indsats og relations dannelsen fx mentalisering.

Arbejdsopgaver for den jordemoderfaglige forløbskoordinator:

 • Planlægge og koordinere patientforløb for de psykisk og socialt sårbare gravide ud fra den enkelte patients behov og ønsker i tæt samarbejde med det øvrige tværfaglige team
 • Deltage i planlægning og afholdelse af netværksmøder
 • Medvirke til kvalitetsudvikling af pleje og behandling til denne patientgruppe
 • Initiere udvikling og uddannelse inden for området, så øvrige medarbejdere kompetence udvikles
 • Udfærdige vejledninger indenfor området

 

Vi søger en medarbejder der:

 • Har erfaring med at varetage graviditetsforløb for psykisk og socialt sårbare gravide kvinder
 • Relevant efteruddannelse er ikke et krav
 • Har lyst til oplæring i varetagelse af graviditetsforløb for kvinder med forbrug af vanedannende medicin, alkohol eller andre rusmidler
 • Har lyst til at engagere sig i den faglige udvikling af disse patientgrupper
 • Har kendskab og lyst til at arbejde med patientforløb på tværs af fag- og sektorgrænser
 • Har gode samarbejdsevner og kan lide at være en del af et team
 • Kan arbejde selvstændigt og have mange bolde i luften
 • Er udadvendt og imødekommende
 • Kan lide, at forandringer er en del af hverdagen

 

Vi tilbyder:

 • En udfordrende hverdag
 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode kollegaer
 • Personlig og faglig udvikling inkl. supervision
 • Tæt tværfagligt teamarbejde

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 

Yderligere oplysninger og stillingsbeskrivelse kan indhentes hos afsnitsleder i Familieambulatoriet Michelle Kolls, på tlf. 4014 7209 eller på mail:  michelle.kolls.@regionh.dk  

Ansøgningsfristen: Mandag d. 24. juni 2019 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler: Afholdes onsdag d. 26. juni 2019