Jobbet "Afdelingslæge med speciale i kardiologi til Hjertesygdomme" er udløbet

Region Midtjylland

Hjertesygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En stilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital i Skejby er ledig til besættelse den 1. september 2019 eller efter aftale.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kardiologi, med en bred erfaring indenfor kardiologi og med særlig funktion indenfor diagnostik og behandling af akut og kronisk hjerteinsufficiens. Kendskab og interesse for invasiv diagnostik af patienter med hjerteinsufficiens foretrækkes for at komme i betragtning.

Derudover forventes ansøger at fungere både i almen- og specialambulatorium på Afdeling for Hjertesygdomme, med udredning og behandling af akutte og elektive hjertepatienter. Fokus vil være på kompetencer i ekkokardiografi og udredning af patienter med hjertesvigt og hjerteklapsygdomme.

Der forventes også at ansøger i et vist omfang varetager stuegangsfunktion på afdelingsafsnittet for hjertesvigt (Sengeafsnit 1).

Funktionen varetages i tæt samarbejde med hele hjerteinsufficiens sektionen og samarbejdspartnere involveret i diagnostik og behandling hjertesvigt, hjerteklapsygdomme og pulmonal hypertension, herunder hjerte-karkirurgisk afdeling.

Afdelingslægen skal, efter aftale, dække et begrænset antal vagter i speciallægevagtlaget, sammen med andre afdelingslæger i afdelingen og deltage i det arbejde Hjertesygdomme skal varetage i Fælles Akut Afdeling på Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby.

Afdelingslægen forventes at deltage i forskning på afdelingen, herunder evt. at kunne fungere som vejleder for studenterprojekter, forskningsårsstuderende og ph.d. projekter. Nye projekter og vejlederfunktioner skal godkendes af de kliniske professorer samt relevante samarbejdspartnere.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her

Er du interesseret i ovennævnte stilling, hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge med organisatorisk ledelsesansvar for Hjertesvigtssektionen, Steen Hvitfeldt Poulsen på steepoul@rm.dk.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.