Jobbet "Læge til introduktionsstilling i børne og ungdomspsykiatri, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien - Klinik Psykiatri Syd" er udløbet

Region Nordjylland

Klinik Psykiatri Syd

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Syd, søger to læger til introduktionsstillinger i ambulant regi. Stillingerne er vagtfri, på fuldtid og ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest derefter.
 
Vores fokus ligger på faglighed, det gode patientforløb, øget patientinddragelse, og et tæt tværfagligt samarbejde internt samt samarbejde med primærsektoren eksternt - herunder har vi tæt kontakt til  kommunen, skolerne og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
 
Klinik Psykiatri Syd, Børne- og Ungdomspsykiatrien har et dag/døgn- afsnit og 3 ambulatorier, der hvert dækker diagnostiske felter op til det fyldte 18. år. De 3 ambulatorier hedder Ambulatorium for Børne- og Ungdomspsykiatri, hvilket dækker det affektive område samt autismespektrumforstyrrelser og psykoser, Ambulatorium for ADHD samt Enhed for Spiseforstyrrelser. Hvert ambulatorium har en ambulatorieleder. Der er også et selvstændigt børne- og ungdomspsykiatrisk team, som visiterer patienterne, der henvises.
 
Du vil få       
 • Bred indføring i det børne- og ungdomspsykiatriske speciale.
 • Erfaring med udredning og behandling af udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD samt lidelser som depression, OCD, angst og Tourettes syndrom.
 • Funktion som tovholder for patienten og dennes familie.
 • Arbejdsopgaver i form af udredningssamtaler, lægeundersøgelser og afholdelse af netværksmøder. Endvidere behandlingsopgaver med såvel psykofarmaka som psykoterapi og psykoedukation.
 • Dagvagter med mesterlære hvor du laver subakutte vurderinger i psykiatrisk skadestue og går tilsyn på somatiske afdelinger.
 • Teoretisk I-kursus på 10 dage samt grundkursus i psykoterapi.
 • Gode kollegaer og et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, herunder ugentlig vejledning.
 • Gode muligheder for at påbegynde forskningsprojekter. 
Interesser, egenskaber og kompetencer for at indgå stillingen
 • Interesse for at arbejde med børn, unge og familier.
 • Gode evner indenfor kommunikation og samarbejde.
 • Evne og lyst til at indgå i et dynamisk og tværfagligt arbejdsmiljø.
 • Entusiasme og nysgerrighed.  
Klinikken generelt
Arbejdet i klinikken bygger på psykiatriens overordnerede værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (ITOP). Et meget vigtigt punkt er at sikre hensigtsmæssig balance mellem opgaver og ressourcer, hvilket vil have et stort ledelsesmæssigt fokus.
Børne- og Ungdomspsykiatrien samarbejder med en veletableret forskningsenhed, hvor der arbejdes med at stimulere, styrke og synliggøre den børne- og ungdomspsykiatriske forskningsindsats, og der samarbejdes også om konkrete kliniske forskningsprojekter med relevans for den daglige kliniske praksis.

Praktiske oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger

I henhold til Region Nordjyllands ansættelsesprocedure, indhentes straffe- og børneattest, når medarbejderen har kontakt med børn og unge under 15 år.

Der er røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland. Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til de uddannelsesansvarlige overlæger
Marlene Lauritsen, e-mail: marlene.lauritsen@rn.dk eller Sara Poulsen, e-mail: sakn@rn.dk
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag 8. juli 2019.