Jobbet "Klinisk psykolog til ambulant F-ACT team, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Frederikssund" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Afsnittet i Frederikssund består af en ambulant enhed med to F-ACT-teams. F-ACT (flexible assertive community treatment) er en model udviklet i Holland, som var et regionalt 2-årigt projekt med opstart i 2016, der i maj 2018 overgik til en permanent organisering. Tidligere bestod den ambulante enhed af et opsøgende team samt distriktspsykiatri, og det er medarbejdere fra disse teams som nu arbejder i F-ACT. Der vil være mulighed for at udvikle psykologfunktionen i F-ACT.

Målgruppen for behandlingen er ambulante patienter med lavt funktionsniveau, der har behov for specialiseret tværfaglig indsats. Det drejer sig hovedsageligt om patienter med diagnoser inden for psykosespektret, affektive lidelser samt personlighedsforstyrrelser.

I F-ACT er den tværfaglige indsats forankret i teams, som betjener henholdsvis Frederikssund og Halsnæs kommune, som er vores optagerområde.

Du vil som psykolog indgå i det kliniske arbejde i afsnittet, i et tværfagligt team med speciallæger i psykiatri, reservelæge, sygeplejersker, socialrådgiver, recoverymentorer og ergoterapeuter. Der kan endvidere være centerforpligtelser i form af undervisnings/udviklings- og supervisionsarbejde i varierende omfang.

Psykologen referer til afsnitsledelsen og vil fagligt blive tilknyttet den øvrige psykologgruppe på PCN bestående nuværende af 45 psykologer og chefpsykolog. Psykologen vil deltage i faggruppemøder og andre faglige aktiviteter samt relevante undervisningstilbud. Der er fast supervision af eget arbejde.

Arbejdsopgaverne består af: 
 • Indledende vurdering med ny-henviste patienter 
 • Afklarende samtaler til hjælp for diagnosticering 
 • Psykoterapi individuelt og i gruppe 
 • Deltagelse i konferencer og behandlingsplanlægning 
 • Assessment og psykologisk testning 
 • Undervisnings- og supervisionsopgaver   
 • Psykoedukation 
 • Rådgivende og støttende samtaler til pårørende  
 • I begrænset omfang have samtale med patienter i eget hjem og/eller nærmiljø, når dette vurderes at være relevant 
Der ønskes følgende kvalifikationer:  
 • Autoriseret cand. psych.  
 • Erfaring fra arbejde med psykiatriske patienter 
 • Psykoterapeutisk erfaring, gerne inden for kognitiv referenceramme 
 • Gerne erfaring med traumeterapi
 • Interesse for og gerne erfaring med test- og vurderingsmateriale (fx WAIS-4, PSE, SCID-5,)
 • Gode samarbejdsevner
 • Gode evner til selvstændig planlægning af arbejdsopgaver
 • Åben overfor udvikling og forandring
Som en del af centrets forbedringskultur arbejder vi efter LEAN-metoden med fokus på mere værdi for patienterne. Psykiatrisk Center Nordsjælland påbegyndte implementering af kognitiv adfærdsterapi som den fælles behandlingstilgang på centeret i 2012. Dette er fortsat et prioriteret område, som psykologen forventes at være interesseret i at bidrage aktivt til. Behandlingsideologien er desuden recovery-orienteret.  

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer og til besættelse pr. 1. oktober 2019.

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure 

Yderligere oplysninger fås hos chefpsykolog Lene Seeberg Nielsen tlf. 38643062, mail lene.seeberg.nielsen@regionh.dk eller afsnitsledende overlæge Anne-Marie Bangsgaard Jørgensen tlf. 38643399 mail: anne-marie.bangsgaard.joergensen@regionh.dk. 

Yderligere oplysninger om Psykiatrisk Center Nordsjælland findes på www.psykiatri-regionh.dk 

Ansøgningsfristen er den 16. august 2019, kl. 12.00.  Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 23. august 2019. 

Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket på siden.