Jobbet "Flere Intro-forløb i Akutmedicin" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

 

flere Introduktionslæger søges fra 1. September og frem ...

… til Danmarks (måske) bedste Akutafdeling. Vi er kendt for vores uddannelsesmiljø, højt faglighed og ambitioner på vegne af alle akutte patienter.

Som introlæge vil du både blive en del af dette, samt få mulighed for at sætte dit præg på afdelingens nye udviklinger. Du vil i stillingen være primært ansvarlig for at modtage akutte patienter, som indbringes med kørsel 1 hele døgnet, samt få erfaring med koordination og triage af patienter i nattevagten, hvor du også vil lære at supervisere yngre læger. Du vil som mellemvagt også få skadestuefunktion samt stuegangsfunktion under supervision af en bagvagt fra Akutafdelingen og i tæt samarbejde med stamspecialerne i vores Observationsafsnit og KortTidsAfsnit KTA.

Der vil under ansættelsen være mulighed for at få superviseret erfaring med bedside-UL samt have fokus på de punkter som du gerne vil tage med i din faglig udvikling.

 

Du kan forvente:

 • Et dynamisk og velfungerende tværfagligt arbejdsmiljø mellem lægegruppen og plejegruppen

 • Enestående mulighed for at få mere erfaring med en bred vifte af akutte tilstande.

 • Massiv udvikling af personlige kompetencer i håndteringen af den akut påvirkede patient.

 • Funktion både som modtagende læge, koordinerende læge samt stuegangsgående læge.

 • Udvikling af dine evner som kliniker, leder og vejleder.

 • Personlig vejledning, struktureret uddannelsesplan og evaluering af den ift. akutmedicinsk målbeskrivelsen.

 • Deltagelse i kursus Emergency Medicine Core Competencies (EMCC) samt obl. vejleder kursus.

 • Et solidt grundlag for at søge videre ind i en akutmedicinsk hoveduddannelse eller et andet speciale.

 • Et inspirerende og sjovt, men også travlt arbejdsmiljø.

 •  

  Gode transportmuligheder og kort afstand til byen, så din hverdag hænger sammen.

   

  Vi forventer, at du:

 • Har god klinisk erfaring inden for akutområdet, herunder fra fx intern medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, almen medicin eller anæstesiologi.

 • Vil lære en masse nyt, særligt inden for de områder, hvor du ikke har så meget erfaring.

 • Kan tage ansvar og skabe gode patientforløb, samtidig med at der holdes flow i afdelingen.

 • Som minimum har autorisation til ”selvstændigt virke” og gerne gennemført introduktionsstilling i et relevant speciale.

 • Har udpræget talent for samarbejde, både med de nærmeste kolleger, men også med specialafdelingerne.
   

Arbejdstilrettelæggelsen

Du kommer til at indgå i mellemvagtslaget, der har tilstedeværelse i to-skiftet vagt. Vagtlaget består af introlæger i akutmedicin, læger i hoveduddannelse i almen medicin og læger med særlig interesse for akutmedicin

Der er et forvagtslag af modtagelæger (KBU) og en speciallæge i bagvagt samt i specialfunktioner i dagtiden.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen sker som reservelæge/1. reservelæge i intro i akutmedicin alt efter dine kvalifikationer. Ansættelsesvarighed som udgangspunkt 12 måneder og vilkår følger overenskomstens aftaler.

 

Ansøgning sendes via jobportalen (link nederst på siden).

 

Samtaler forventes afholdes ad hoc efter aftale.

 

Yderligere oplysninger:

Kan fås ved henvendelse til Ledende Overlæge Gerhard Tiwald tlf.: 4732 1401.

Materiale om afdelingen kan rekvireres hos sekretær Lotte H. Tversted på tlf.: 4732 1400.

 

Om Akutafdelingen

Afdelingens funktion er modtagelse af patienter til akut indlæggelse eller akut skadebehandling, væsentligst for specialerne kirurgi, ortopædkirurgi samt de medicinske specialer. Akutafdelingens opgaver rummer triagering, primær behandling og efterfølgende visitation til relevant afdeling. Opgaverne løses i et tværfagligt samarbejde mellem Akutafdelingens personalegrupper, og samtidig forventes et intensivt samarbejde med vagtholdene fra sygehusets øvrige afdelinger. Akutafdelingen disponerer over eget akut modtageafsnit med 13 akutsenge til observation samt et nyt korttidsafsnit med 22 sengepladser.

Desuden har Akutafdelingen ledelsesansvar over Roskildes Akutmodtagelse.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh