Jobbet "Læge i introduktionsstilling i Psykiatri - Svendborg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Alle 25, 5700 Svendborg

Dit næste skridt
body, p, td { font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #000000; } .title { color: #000000; font-family: Verdana; font-size: 12px; font-weight:bold; } .BoxHeadline { color:white; Font-familiy:Verdana; font-size:9px; Font-weight:normal; padding:2px; background-color:#677580; } .InlineHeader { font-familiy:Verdana; font-size:9px; font-weight:bold; padding-left:2px; background-color:#e6eaed; } .InlineContent { Font-familiy:Verdana; Font-size:9px; Font-weight:normal; padding:2px; background-color:#e6eaed; }

Psykiatrisk Afdeling Svendborg har et optageområde på over 160.000 indbyggere og består af 3 sengeafsnit med i alt 54 senge og en lokalpsykiatri.

De 3 afsnit er specialiseret til behandling af henholdsvis psykotiske, affektive og ikke psykotiske lidelser. Alle 3 afsnit integrerer både åben og lukket funktion.

Vi varetager regionsfunktion til behandling af personer med personlighedsforstyrrelser.

Vi b
eskæftiger læger, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sekretærer, husassistenter og medarbejdere med brugerbaggrund. Alle faggrupper stræber efter høj faglig standard.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, faglig kompetence og en effektiv indsats.

Afdelingens lægelige normering består af 1 ledende overlæge, 8 overlæger og 2 klassificerede H-stillinger - og herudover 4 reservelægestillinger klassificeret til almen medicin, 4 introduktionsstillinger i psykiatri og 2 basislægestillinger.

Reservelægerne har vagt på tjenestestedet. Bagvagtsfunktionen er vagt udenfor tjenestestedet og dækkes af 7 af overlægerne og de 2 klassificerede H-læger.

Lægerne forventes at kunne rotere mellem de forskellige funktioner i afdelingen, såvel internt i afsnittene som eksternt i afdelingens forskellige team.

Dine opgaver bliver at:

  • Være reservelæge på et døgnafsnit.
  • Være reservelæge i en 7-skiftet og 2-delt forvagt på tjenestestedet.

Vi ser gerne at du:

  • Har interesse for psykiatri samt ønske om at arbejde tværfagligt.

Vi tilbyder:

  • Et job i en afdeling med korte beslutningsveje og en fælles afklaret målsætning.  

Du er velkommen til kontakte oversygeplejerske Birgitte Kibenich, hvis du vil høre nærmere om stillingen.

Vi glæder os til at høre fra dig.