Jobbet "Holmstrupgård, afd. Pilen søger erfaren og engageret miljøterapeut med ungdomspsykiatrisk erfaring 32 – 37 timer per. uge - genopslag" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Pilen

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Er du uddannet pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller har en anden sundhedsfaglig uddannelse? Er du interesseret i socialpsykiatri? Så er det måske lige præcis dig, vi står og mangler!

Holmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Afdeling Pilen er 1 ud af 7 døgnafdelinger og er beliggende ved Holmstrupgårds hovedmatrikel i Brabrand. Desuden rummer Holmstrupgård intern skole og beskæftigelse, udslusningsafdelinger samt flere ambulante behandlingstilbud. Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder så som skizofreni, autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, depressive tilstande, spiseforstyrrelser og svær selvskade.

Holmstrupgård tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling baseret på et psykodynamisk grundlag.
Afdeling Pilens primære målgruppe er unge med skizofreni og psykotiske lidelser, men modtager også løbende unge med psykiatriske vanskeligheder af anden karakter.

Jobbeskrivelse

I stillingen bliver du en jævnbyrdig del af det daglige miljøterapeutiske behandlingsarbejde på afdelingen.  Hverdagen består i at understøtte de unge i at få en dags struktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø i og omkring de unge og på afdelingen. Du får kontaktpersonsansvar for to unge – med særlige ansvarsområder omkring forældresamarbejde og samarbejde med relevante eksterne aktører. Du deltager derudover i vores organisatoriske behandlingsstruktur med teammøder, statusmøder og ugentlige behandlingskonferencer.


På Holmstrupgård tilstræber vi at være og forblive et af landets toneangivende behandlingstilbud indenfor socialpsykiatri for børn og unge. Derfor søger vi på afdeling Pilen dig, der:
 • Har en høj faglighed og et ligeledes højt ambitionsniveau omkring socialpsykiatri for børn og unge
 • Har grundigt kendskab til og erfaring med arbejdet med unge med psykiatriske lidelser
 • Kan arbejde systematisk, struktureret og har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Er en god motivator, besidder empati og sørger for at forstå de unges perspektiv
 • Ved, at psykisk robusthed skabes gennem godt samarbejde og er indstillet på at være en aktiv del af at arbejdsmiljø, hvor kollegial supervision og kollektiv trivsel vægtes højt
 • Er afklaret omkring at skulle handle i situationer med højt følelsesmæssigt pres, som eksempelvis svær selvskade.


Kan du svare ja til ovenstående, så ser vi frem til at modtage din ansøgning. Til gengæld for dit engagement tilbyder vi dig:
 • At blive en del af et højt specialiseret og individuelt tilrettelagt behandlingsarbejde omkring en spændende og udfordrende målgruppe, der trives med struktur og autencitet
 • At blive en del af en større organisation i spændende udvikling, hvor der er plads til og mulighed for at påvirke, tage ansvar samt afprøve nye tiltag
 • Løbende fokus på din faglige udvikling i form af efteruddannelse, relevante kurser og fokus på at koble teori og praksis, bl.a. gennem deltagelse i Holmstrupgårds interne uddannelse i miljøterapi
 • En tværfaglig og engageret personalegruppe med et godt sammenhold, der gerne vil udvikle sig
 • En synlig ledelse, som er tæt på det daglige arbejde
 • Deltagelse i forskellige supervisonsfora og mulighed for individuel supervision
Varierende arbejdstider med dag- og aftenvagter, samt arbejde hver 3. weekend.Ansøgningsfrist d. 14/08-19
Samtaler forventes afholdt d. 22/08-19
Tiltrædelse 01/10-19 eller snarest muligt


Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Birte Bloch Jørgensen på tlf. nr. 78 47 87 25.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.