Jobbet "Ergoterapeut til specialiseret indsats for borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade på Neurocenter Østerskoven" er udløbet

Region Nordjylland

Østerskoven: Ledelse og Administration

Amerikavej 46, 9500 Hobro

Dit næste skridt
Ergoterapeut til specialiseret indsats for borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade på Neurocenter Østerskoven.

Vi er fortsat i gang med udvidelse af pladsantallet og søger derfor 1 ergoterapeut med primært arbejde på medfødt hjerneskade og 1 primært til erhvervet hjerneskade.
Der er tale om højt specialiseret, tværfagligt og døgnbaseret neurorehabilitering.
 
Vi arbejder med unge, yngre og ældre borgere med komplekse hjerneskader – ind i mellem i kombination med særlige opvækstvilkår eller andre udfordringer.
 
Det faglige udgangspunkt er Affolter, Bobath og Coomps koncepter og den neuropædagogiske tænkning og tilgang.
Vi arbejder med udredning, træning og læring samt udslusning til boform eller egen bolig.

Som ergoterapeut skal du:
  • have erfaring med én af de 2 målgrupper, erfaring med neurorehabilitering, psykiatri og/eller udadreagerende adfærd
  • indgå i den tværfaglige udredning og rehabilitering med dine kompetencer og praksiserfaring inden for området, hvor også dine praktiske eller musiske evner kan komme i spil
  • have øje for helhedsbehandling og fokus rettet mod det levede hverdagsliv og således arbejde på kropsfunktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau
  • relationelt koordinere dine borgerrettede indsatser med teamet i øvrigt og selvstændigt kunne planlægge din arbejdsdag under hensyntagen til afdelingens samlede opgaver
  • have evne til selvstændig formidling i den daglige dokumentation, i målsætningsarbejdet, i statusbeskrivelser og på møder
  • have en positiv, samarbejdende tilgang og lyst til mange og skiftende arbejdsopgaver
  • være indstillet på dagvagter, aftenvagter samt tjeneste hver 4. weekend

Vi tilbyder et afvekslende job med udfordringer og ansvar. Vi arbejder i et tæt tværfagligt miljø med bl.a. pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske, fysio- og ergoterapeuter, rehabiliteringspsykolog, musikterapeut, neurolog og neuropsykolog.
 
Vi stræber efter høj faglighed i et miljø med nærvær og engagement omkring hver enkelt borger og dennes familie.
 
Løn ifølge gældende overenskomst
Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer
Tiltrædelse: 1. september eller 1. oktober 2019
Ansøgningsfrist: 9. august 2019
Samtaler finder sted i uge 34
Yderligere oplysninger: Afdelingsleder Hanne Faber 97645654 eller tilbudsleder Jan Riel Christensen 97645639
Om Neurocenter Østerskoven: www.oesterskoven.rn.dk