Jobbet "Specialpsykolog ved Klinik for Depression og Mani" er udløbet

Region Midtjylland

Afdeling for Depression og Angst

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Specialpsykolog ved Klinik for depression og Mani
Ved  Klinik for Depression og Mani, - Afdeling for Depression og Angst, er en fast stilling på 37 timer som specialpsykolog i den unipolare behandlingssøjle ledig til besættelse pr. d. 01.09.19. eller efter nærmere aftale.

Om afdelingen
Afdeling for Depression og Angst er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.
Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.
Om Klinik for Depression og Mani – i daglig tale KDM
KDM er en større ambulant enhed, der udreder og behandler patienter med uni- og bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- (HF) såvel som på regionsfunktionsniveau (RF).
Som en del af en udviklingsplan er vi i KDM ved at tegne en ny faglig profil, som indebærer at differentiere os ved at kunne tilbyde specialiseret udredning og behandling på områder, hvor der er klinisk behov, men ikke noget tilbud i dag.  Vi er desuden ved at videreudvikle andre tilbud i form af TMS-behandling, kognitiv remediering samt neuroaffektive funktionsundersøgelser.
Arbejdsopgaver:
 • Med udgangspunkt i de uddannelsesmæssige forudsætninger som specialpsykolog:
 • varetage klinisk psykopatologisk udredning (psykiatrisk diagnostik)
 • forestå psykiatrisk behandling
 • samarbejde med pårørende og eksterne parter
 • medvirke til tværfaglig koordinering og prioritering internt og eksternt, i forhold til konkrete patientsager
 • medvirke til videreudvikling af udrednings og behandlingstilbud i den unipolare behandlingssøjle i takt med organisatoriske ændringer
 • medvirke til formidling, supervision og undervisning i organisationen.
Organisatorisk:
 • Specialpsykologen er konkret stillingsplaceret i ét af de 2 unipolare teams og har primært kliniske opgaver i dette team men kan have koordinerings-, udviklings- og formidlingsfunktioner i forhold til begge teams og som helhed
 • Specialpsykologen tænkes ind i en stillingsstruktur i klinikken hvor der dels er specialpsykologer og dels specialistuddannede psykologer, i hver af de 3 hovedsøjler
 • Specialpsykologen refererer direkte til den fælles, delte ledelse i klinikken
 
Personalesammensætning
 • De 2 unipolare teams har hver sin faste overlæge og består derud over af et antal læger, psykologer og sygeplejersker med forskellig uddannelsesgrad
 
Ønskede kvalifikationer
 • Uddannelse som specialpsykolog i psykiatri
 • Indgående klinisk erfaring samt forsknings-, formidlings- og supervisionserfaring indenfor det unipolare område
 • Særligt kendskab til relevante differentialdiagnostiske problemstillinger samt comorbide tilstande i relation til det affektive spektrum
 • Evne til tværfagligt samarbejde i psykiatrien
 • Evne til selvstændigt at strukturere både kliniske og andre arbejdsopgaver i samarbejde med ledelse og kolleger
 • Interesse for videreudvikling af den faglige kvalitet indenfor de givne organisatoriske rammer
Vi tilbyder
 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi, indenfor et spændende subspeciale (unipolar depression)
 • Godt kollegialt samarbejde med engagerede og fagligt kompetente kolleger i et mindre team
 • Et stærkt tværfagligt og psykologfagligt miljø, sidstnævnte i form af en forholdsvis stor psykologgruppe med fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi som beskrevet har sat ekstra kræfter ind på at profilere os fagligt som en psykiatrisk klinik, der har tilbud til flere af regionens patienter.
 
Ansættelsesforhold
 • Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening
 
Ansøgning
 • Ansøgning med relevante bilag fremsendes senest d. 01.08.18.
 • Ansøgningen skal indeholde en kort redegørelse for hvordan de nævnte arbejdsopgaver forventes varetaget med udgangspunkt i de 7 psykologroller (ekspert, kommunikator, samarbejder, leder / administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel)
 
Yderligere oplysninger
 •  - kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Christian Møller Pedersen, tlf. 20331765, e-mail christian.pedersen@ps.rm.dk
 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.