Jobbet "Fysioterapeut til fast stilling ved Fysio- og Ergoterapien, Regionshospitalet Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapien

Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Fysioterapeut til fast stilling ved Fysio- og Ergoterapien, Regionshospitalet Randers

Til Fysio- og Ergoterapien, Regionshospitalet Randers, søges en fysioterapeut til en fast stilling pr. 1.oktober 2019. Stillingen er på 34 timer om ugen. Stillingen er indenfor det Mave- og Tarmkirurgiske speciale, men vi vægter den faglige fleksibilitet højt og søger derfor en fysioterapeut, der også kan indgå i arbejde og vagter indenfor andre specialer.
 
Fysio- og Ergoterapien udgør en afsnitsenhed organiseret under Kirurgisk Fællesafdeling og består af en ledende terapeut, 1 udviklingsterapeut, 8 ergoterapeuter, 22 fysioterapeuter og en servicegruppe på 4 personer. Fysio- og Ergoterapien er klinisk undervisningssted for både fysioterapeut - og ergoterapeutstuderende.
Vi har et afsnit med et fagligt udviklende miljø, hvor det psykiske arbejdsmiljø er i højsædet. Værdierne ligeværdighed, respekt, troværdighed, åbenhed og dialog er nøgleord i samarbejdet.
 
Fysioterapeuterne er opdelt i tre grupper. En medicinsk gruppe, en ortopædkirurgisk gruppe og en gruppe med specialerne: Børn, Gynækologi/obstetrik, Mave- og Tarmkirurgi og Intensiv. Der er to specialeansvarlige fysioterapeuter, som blandt andet koordinerer arbejdet i de tre grupper.
 
Du vil blive fast tilknyttet Mave- og Tarmkirurgisk sengeafsnit, som vi har et udvidet samarbejde med. Fysioterapeuten er en del af teamet omkring patienterne og vi har stort fokus på tidlig mobilisering, træning af langtidsindlagte svækkede patienter, daglig holdtræning, og vi vægter det tværfaglige samarbejde højt.  
Derudover er vi en gruppe, som i stor udstrækning hjælper hinanden på tværs af specialer. Vi forventer derfor at du er en "holdspiller", som har lyst og evne til at hjælpe dine kolleger.
 
For at komme i betragtning til stillingen
  • skal du have flere års bred erfaring fra somatisk hospital og meget gerne erfaring med det Mave- og Tarmkirurgiske speciale
Vi forventer en ny kollega
  • med erfaring, interesse og motivation for tidlig mobilisering og holdtræning
  • som er stærk i det tværfaglige samarbejde
som kan arbejde selvstændigt og tage initiativ
  • som er "holdspiller" med lyst og evne til at hjælpe sine kolleger
  • som kan magte et til tider højt arbejdstempo og et stort arbejdspres
  • som kan screene og prioritere en større gruppe patienter og stadig bevare overblikket
  • som er fleksibel i forhold til de arbejdsopgaver der skal løses
  • som aktivt kan indgå i de sociale fællesskaber og har en god portion humor
 
Børneattest
Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold fastsættes iht. gældende overenskomst efter principperne for lokal løndannelse.
 
Du skal være forberedt på, at du kommer til at indgå i vagtberedskabet i weekender og på helligdage.
 
Fysio- og Ergoterapien varetager opgaver i Grenaa Sundhedshus på faste ugedage. Man indgår i denne funktion efter aftale.
 
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås hos Ledende terapeut
Liselotte Batsberg, hos specialeansvarlig fysioterapeut Rikke Nørgaard Sørensen, samt hos tillidsrepræsentant Lars Petersen, på tlf. 78 42 19 80.
 
Ansøgningsfrist: Mandag d. 19.august 2019.
 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34
 
Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.