Jobbet "Ergoterapeut til psykiatrisk center Sct. Hans i Roskilde" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 400 Roskilde

Dit næste skridt

Afsnit R10 søger 1. september 2019 en ergoterapeut på 32 – 37 timer om ugen.

Afsnit R10 har en stabil og meget erfaren personalegruppe med en skøn blanding af kvinder og mænd med masser af humør. Vi har et godt arbejdsmiljø med et lille sygefravær og meget lidt brug af tvang. Nu har vi en stilling ledig og vil gerne dele vores værdifulde erfaringer med dig.

Afsnit R10 er placeret i gode rammer med masser af plads både ude og inde. Vi arbejder med fokus på at skabe synergi af samarbejdet i det tværfaglige team, som består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, sekretær, ergoterapeut, psykolog, læge og socialrådgiver.

Afsnit R10 er et lukket retspsykiatrisk afsnit med plads til 12 patienter. Patienterne på afsnittet har en sindslidelse samtidig med at de har en retslig foranstaltning. De retslige foranstaltninger indebærer typisk lange og intensive rehabiliteringsforløb. Omdrejningspunktet er en patientcentreret behandling med afsæt i det enkelte menneskes ønsker, behov og ressourcer i en stadig balance med risikohåndtering og den retslige foranstaltnings præmisser.

Vi søger en ergoterapeut:

 • Der er systematisk og målrettet i tilrettelæggelse af ergoterapeutisk undersøgelse og interventioner.
 • Der har erfaring med at arbejde med mennesker med psykiske lidelser.
 • Der tydeligt kan bidrage monofagligt i det tværfaglige team.
 • Er kreativ i løsning af udfordringer med særligt fokus på de små skridts betydning.
 • Er initiativrig og inspirerer til brug af meningsfulde aktiviteter i behandling, recovery og rehabiliterings processer.
 • Der kan danne sig et præcist detaljeret billede af patientens samlede funktionsevne.
 • Der evt. kan anvende AMPS
 • Der evt. kan anvende Adult Sensory Profile og Sansemodulation i hverdagens aktiviteter.
 • Der gerne er MI og Kognitivt uddannet

Vi kan blandt andet tilbyde:

 • Et godt arbejdsmiljø som vi passer på og forbedre kontinuerligt.
 • Et spændende og varieret arbejde i et meget udviklingsorienteret afsnit.
 • Et godt tværfagligt miljø bestående af ergoterapeuter, psykolog, socialrådgiver, læge, sygeplejersker og social og sundhedsassistenter.
 • Et center med fokus på omgivelsernes betydning for aktivitet, hvor vi bruger vores udearealer og det omgivende samfund så meget som muligt.
 • Et arbejde på et psykiatrisk center hvor der er mange ergoterapeuter der bruger og inspirerer hinanden.
 • En god introduktion til afdelingen, centret, psykiatrisk ergoterapi, dokumentation i SP mv.
 • Løbende undervisning i psykopatologi, kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale, social færdighedstræning, sundhedsplatformen, behandling af misbrug, kriminologi samt afsnitsspecifikke behov.
 • Supervision, teamdage med grundige tværfaglige drøftelser og monofaglige sparrings- og netværksmøder.
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Vi er ved at bygge landets største nye retspsykiatri med plads til 126 patienter, som vi forbereder os på og glæder os til at tage i brug i april 2021

Du er velkommen til at besøge afsnittet efter aftale, kontakt venligst afdelingssygeplejerske Birte Hæsum tlf. 38 64 24 06 eller fagleder for ergoterapi Anne Marie Torsting tlf. 38 64 20 54

Ansøgningsfrist den 29. juli 2019