Jobbet "Bio-teamleder (afdelingsbioanalytiker) til Patologiafdelingen, Diagnostisk Center, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Patologiafdelingen, Rigshospitalet søger bio-teamleder (afdelingsbioanalytiker) pr.1. september 2019 eller snarest derefter.

Om afdelingen
Patologiafdelingen er en del af Rigshospitalets Diagnostiske Center og yder højt specialiseret patologisk-anatomisk diagnostik for Rigshospitalets centre og andre hospitaler i og uden for Region Hovedstaden. Herudover betjenes praksissektoren på Bornholm og privatpraktiserende dermatologer, tandlæger og øre-næse-hals-læger i Regionhovedstaden.

På patologiafdelingen er vi 180 bioanalytikere, læger, sekretærer, laboratoriemedhjælpere, obduktionsteknikere og molekylærbiologer, og vi er beliggende på 2 matrikler; i Teilumbygningen på Rigshospitalet og en mindre forskningsenhed på Bartholin Instituttet. Alle faggrupper arbejder tæt sammen om at give patienterne den bedst mulige undersøgelse, og vi lægger vægt på et godt samarbejde samt god service og høj kvalitet i vores 3 kerneydelser; diagnostik, forskning og uddannelse.

Afdelingens 90 bioanalytikere og 10 laboratoriemedhjælpere er p.t. organiseret omkring arbejdsfunktioner i 3 teams med hver deres bio-teamleder og et antal fagansvarlige bioanalytikere.

Afdelingen er i gang med en større udviklingsproces, som bl.a. omfatter en justering af organisationen samt etablering af lægelige mellemledere og følgelig et tværfagligt lederteam. Du vil; afhængig af dit starttidspunkt, være med til at tegne den nye organisation.

Om jobbet
Du bliver del af et tværfagligt lederteam bestående af bio-teamledere, lægelige mellemledere samt klinikledelsen, som sammen har ansvaret for afdelingens samlede drift. Ud over driftsledelse vil du få ansvar for:

  • Personaleledelse; herunder arbejdstidsplanlægning og afholdelse af MUS
  • Faglig ledelse; herunder at sikre det tilstrækkelige faglige niveau
  • Strategisk ledelse; herunder at omsætte strategier til meningsfulde mål for medarbejderne 

Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer ugentligt mandag til torsdag kl. 8-15.30 og fredag kl. 8-15.

Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet.

Om dig
Du er uddannet bioanalytiker med ledelseserfaring fra lignende organisation. Du er engageret i ledelse, og du kan trives med de udfordringer, der er ved at være på en travl afdeling med høje og foranderlige krav til svartider og ydelser. Du motiveres af et konstant fokus på løbende drifts- og kvalitetsforbedringer og skaber rammer for udvikling for medarbejderne.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til klinikchef Vera Timmermans på telefon 3545 5316 eller til ledende bioanalytiker Christine Rannes på telefon 3545 5420.

Ansøgningsfristen er den 5. august 2019  
Ansøgning incl. CV samt relevante oplysninger og uddannelsesbevis sendes via linket i opslaget. Samtalerne vil blive afholdt i uge 33+34.
Du bedes oplyse, hvor du har set annoncen.