Jobbet "Miljøterapeut søges til afd. Kvisten, Holmstrupgård, en socialpsykiatrisk organisation i stadig udvikling" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Administrationen

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt

Er du sygeplejerske, ergoterapeut eller pædagog? Er du interesseret i socialpsykiatri? Holmstrupgård,afd. Kvisten søger medarbejder til en 30 timers stilling – og måske er det lige præcis dig vi står og mangler! 

Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år (28 år) med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 7 døgnafdelinger samt intern skole, beskæftigelse, dagtilbud og udslusningstilbud. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling.

Afdelingen 
Målgruppen på afd. Kvisten er særligt, men ikke udelukkende, unge med diagnoser indenfor autismespektret i 14-23 års alderen. Der kan bo op til 9 unge på afdelingen. De unges udfordringer kommer til udtryk på mange måder.

Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af en høj faglighed, og at det er i sammenspillet mellem disse, at en positiv udvikling kan finde sted. Vi baserer vores arbejde på en miljøterapeutisk tænkning, som søger at balancere rammer og relation ligeligt. Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdelingen Kvisten på vores hjemmeside www.holmstrupgaard.rm.dk. Vi forventer, at du har læst på hjemmesiden og gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis.


Vi tilbyder:
 • Arbejde med nogle spændende unge mennesker, der trives med struktur, stabilitet og autenticitet
 • At du bliver en del af en større organisation, hvor der er plads til at afprøve dine dristige pædagogiske tiltag, der tager meningsfyldt afsæt i målgruppen
 • Løbende fokus på din faglige udvikling, i form af efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori og praksis – bl.a. i form af en intern miljøterapi uddannelse
 • Ugentlig supervision, behandlingskonference og personalemøde: Med fokus på at kvalificere praksis
 • En veletableret organisation, hvor robusthed er et fælles anliggende
 • En ledelse, der er tæt på og tilgængelig
 • En aktiv personaleforening


Vi ansætter dig, som  
 • Har en relevant uddannelse (sygeplejerske, ergoterapeut eller pædagog) samt erfaring med målgruppen
 • Udviser indsigt i målgruppen og enten til samtale eller gennem erfaring kan vise at du kan omsætte dette til praksis
 • Har drivkraften til at være motivator og kan være udholdende, når de unge ikke kan
 • Er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • Er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv
 • Arbejder professionelt med personlig autenticitet
 • Har erfaring med brugen af IT og har kørekort til personbil


Jobbeskrivelse 

Hverdagen består i at understøtte de unge i at få en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø. Derudover er det praktiske arbejde i afdelingen ligeledes er en del af den miljøterapeutiske indsats. Du vil blive fast kontakt person for to unge, men være en del af et samlet team omkring hele ungegruppen. Særlige ansvarsområder omkring kontaktunge er bl.a. ugesamtaler, forældrekontakt, samt fortløbende arbejde med, at evaluere og udvikle mål og delmål i samarbejdet med den unge. Arbejdet veksler mellem dag- og aftenvagter, samt vagter hver 3. weekend.  
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Bodil Sidelmann Christensen tlf. 51 16 65 85 eller Bodil.Christensen@ps.rm.dk Ansøgningsfrist  torsdag d. 15/08-2019
Samtale forventes afholdt tirsdag  d. 27/08-2019


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.