Jobbet "Alsidig lægesekretær til Henvisninger og Klinisk Administration" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt
 

Er du fagligt nysgerrig, og har lyst til en spændende og alsidig stilling som lægesekretær i enheden Henvisninger og Klinisk Administration?

 

Dit nye job

Enheden for Henvisninger og Klinisk Administration er en administrativ stabsenhed forankret på Sjællands Universitetshospital, der arbejder med en bred vifte af administrative og lægesekretærfaglige opgaver i følgende tre spor:

 • Håndtering og ekspedition af cirka 1000 henvisninger pr. dag til somatisk sygehusbehandling i hele Region Sjælland i regi af "Henvisningsenheden" . Henvisningsenheden har en koordinerende rolle i forhold til det samlede patientflowsystem i Region Sjælland, og har derfor stort samarbejde med hele regionens sygehusvæsen, praksissektor m.v
 • Udgående lægesekretærfaglige funktioner for de kliniske afdelinger på Sjællands Universitetshospital - i daglig tale omtalt lægesekretærflyver-funktionen
 • Optimering af registreringskvaliteten på hospitalsniveau via tæt opfølgning, udarbejdelse af opgørelser, undervisning, sidemandsoplæring og skriftlige vejledninger samt facilitering af hospitalets nystiftede "Registreringsnetværk"

Fokus for den opslåede stilling er håndtering af henvisninger og øvrige funktioner i regi af "Henvisningsenheden" samt udgående lægesekretærfaglige funktioner. Vi forventer dog også, at vores nye medarbejder vil bidrage aktivt og positivt til opgaven omkring optimering af registreringskvaliteten på hospitalsniveau.

I Henvisningsenheden vil din primære opgave være at modtage elektroniske henvisninger fra praksissektor og Sygehuse og videresende dem til relevante specialeopdelte visitationsenheder. Du vil derudover skulle tage del i enhedens centrale og koordinerende opgave i at få det samlede henvisningsflow til at fungere i samarbejde med specialeopdelte visitationsenheder, praksissektor med videre.


Når du varetager lægesekretærfaglige funktioner for de kliniske afdelinger på Sjællands Universitetshospital skal du være indstillet på skiftende, lægesekretærfaglige opgaver og arbejdssteder. Fokus for vores opgaveløsning kredser overvejende omkring korrekt registrering og assistance hertil. Det er derfor vigtigt, at du er interesseret i registreringsopgaven.

 

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet lægesekretær
 • Har stor praktisk erfaring med Sundhedsplatformen og evner at koble den praktiske erfaring med registreringspraksis
 • Er initiativrig og formår at påtage dig et selvstændigt ansvar for opgaveløsningen
 • Har god situationsfornemmelse og gode samarbejdsevner
 • Forstår at samarbejde med alle faggrupper - og på alle organisatoriske niveauer
 • Har lyst til at arbejde i en enhed, hvor arbejdsopgaverne løbende udvikler og ændrer sig

 

Vi tilbyder:

 • Et job, der byder på stor variation og mulighed for udfordringer
 • Stort samarbejde med regionens sygehusvæsen og tværgående enheder
 • Et godt kollegialt fællesskab med kollegaer, der "vil hinanden"
 • En fast ugentlig vagt fra 8-18
 • Flextid

 

Løn og ansættelsesforhold:

Vi forventer, at dit daglige tjenestested bliver Sjællands Universitetshospital Køge - med fremmøde i Roskilde 1-2 dage pr. uge.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med mulighed for tillæg. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019 eller snarest muligt derefter.

Der er i udgangspunktet tale om en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge

 

Hvis du vil vide mere:

Du er velkommen til at kontakte chef for Henvisninger og Klinisk Administration, Anne Hune Gjerrild, på tlf. 5142 1758 eller ahgj@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist: 15 august 2019

Ansættelsessamtaler afholdes i udgangspunktet den 21. og den 27. august

 

 

 

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh