Jobbet "Reservelæge i intro Klinisk Biokemi" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 9, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Introduktionsstilling i klinisk biokemi:

Reservelægestilling med klinisk biokemisk lægearbejde og mulighed for forskning på Klinisk Biokemisk Afdeling,

Sjællands Universitetshospital, Region Sjælland

 

 

En etårig introduktionsstilling (stillingsnummer 3800C70-60-i-01) som reservelæge ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (SUH), Region Sjælland, opslås til besættelse

d. 1.10. 2019 eller snarest derefter. Stillingen indebærer arbejdsopgaver på begge vore laboratorier i Køge og Roskilde, og du vil fordele din arbejdstid ligeligt med lige mange dage på hver af de to geografier. Arbejdet foregår i dagtid.

 

Vi vil gerne tilbyde dig introduktion til et spændende diagnostisk fag med fingeren på pulsen inden for den seneste diagnostik i både akutte og rolige settings. Klinisk biokemi er en central del af ethvert patientforløb, og Klinisk Biokemisk Afdeling varetager prøvetagning og analysering af prøver rekvireret fra alle hospitalsafdelinger samt almen og privatlæge praksis. 

 

Klinisk Biokemisk Afdeling på SUH varetager ud over de traditionelle kliniske biokemiske analyser også specialanalyser indenfor koagulation, hæmatologi, flowcytometri og molekylærdiagnostik og har her igennem et tæt samarbejde med klinisk genetik og patologi.

 

Under ansættelsen vil du efterhånden opnå specialviden om biokemiske analyser og deres kliniske anvendelighed og kunne rådgive kliniske kolleger om valg af analyser og tolkning af analysesvar. Du vil være med at understøtte den diagnostiske praksis i både hospital og primær sektor. I afdelingen vil du som læge være med til at bidrage med klinisk viden til dine kemiker- og bioanalytikerkolleger på afdelingen og i det tætte samarbejde med de resterende afdelinger i regionen.

Du kommer til at deltage i kvalitetssikring af både centrale og patientnære analyser og til at påvirke udvikling af analyserepertoiret.

 

Ved planlægning og implementering af nye aktiviteter eller flytninger af afdelinger, som involverer klinisk biokemi eller ved behov for udvidelse af analyserepertoiret og optimering af patientforløb og i planlægningen af samarbejdet med afdelingerne, vil du sammen med overlæger, kemikere og bioanalytikere være en vigtig nøgleperson i disse opgaver.

 

I uddannelsen af speciallæger i klinisk biokemi, lægges der vægt på forskningsmæssig uddannelse og selvstændigt videnskabeligt initiativ. Klinisk biokemi er involveret i langt størstedelen af den forskning, der foregår på hospitalet og klinisk biokemi er i sig selv et spændende tværfagligt lægevidenskabeligt speciale, hvor bred biomedicinsk forskning er en hjørnesten. Forskningen rummer i særdeleshed klinisk relateret forskning i samarbejde med hospitalernes kliniske og parakliniske afdelinger, men også basalvidenskabelig forskning blandt andet i samarbejde med universitetsinstitutter. Specialet er således centralt placeret i et dynamisk krydsfelt, hvor lægevidenskab, biokemi, molekylærbiologi, genetik og bioinformatik er vigtige elementer. Du skal derfor være interesseret i at deltage i biomedicinsk udvikling og forskning.

 

Afdelingen har veletablerede forskningsmiljøer med et professorat på begge matrikler. Den ene forskningsgruppe forsker i reproduktionsmedicin og cancerimmunologi. Forskningsområderne er (1) reproduktionsimmunologi med undersøgelser af immunmekanismer som har betydning for implantation, infertilitet/assisteret reproduktion, udvikling af præeklampsi og gentagne spontane aborter, og (2) cancerimmunologi med undersøgelser af specifikke mekanismer, der fører til en undvigelse af et immunrespons mod canceren. Den anden forskningsgruppe beskæftiger sig med genetiske og biokemiske risikofaktorer og deres interaktion med miljømæssige faktorer i patogenese og forløb af store folkesygdomme inden for lungemedicin, kardiologi og cancer.

 

Du forventes selv at engagere dig et forskningsprojekt/udviklingsprojekt, som forventes gennemført under introduktionsuddannelsen under kyndig vejledning.

 

 

Fakta om Afdelingen

Klinisk Biokemisk Afdeling varetager klinisk-biokemiske analyser og EKG-optagelser for Sjællands Universitetshospital samt praktiserende læger og speciallæger i nærområdet. Klinisk Biokemisk Afdeling har en analyseproduktion på ca. 9 millioner analyser pr. år. Bioanalytikere varetager al prøvetagning på indlagte patienter, i hospitalernes prøvetagningsambulatorier og i forskellige udgående funktioner. De to Klinisk Biokemiske Afdelinger på Roskilde og Køge sygehuse er fusionerede til en afdeling under en fælles ledelse. Klinisk Biokemisk Afdeling varetager prøvetagning, ‑håndtering og ‑analysering for forskningsprojekter for hele hospitalet. Afsnittene i Køge og Roskilde består i øjeblikket af henholdsvis ca. 80 og 100 dedikerede medarbejdere. Dine nærmeste kolleger er 6 kemikere og 3 overlæger og den samlede afdelingsstab.  

 

 

Om Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

   Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2024, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet der.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

 

Der kræves følgende kvalifikationer

Læge (cand.med.). Dokumenteret forskningsaktivitet vil være en fordel.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

 

Yderligere spørgsmål

Kontakt rettes til ledende overlæge Karen Søeby 93 57 03 47 eller uddannelsesansvarlig overlæge Thomas Hviid 23 32 77 45.

 

Ansøgningen bør indeholde følgende bilag:

  1. Et følgebrev der beskriver, hvorfor du er interesseret i stillingen.

  2. CV (med eventuel publikationsliste).

  3. Diverse eksamenspapirer og titeldiplomer.

     

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh