Jobbet "Projektbioanalytiker, Klinisk ForskningsEnhed" er udløbet

Region Midtjylland

Blodsygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Projektbioanalytiker med lyst til at arbejde med praktiske og administrative opgaver i relation til kliniske forskningsprojekter i afdeling for Blodsygdomme søges til fast stilling på Blodsygdomme. Stillingen er på fuld tid og ønskes besat pr. 1. september 2019.

Afdeling for Blodsygdomme udreder og behandler alle former for blodsygdomme. Det kan dreje sig om såvel godartede, som ondartede sygdomme i blod, knoglemarv eller lymfesystem.
Du kan læse mere om afdelingen på her.

Afdelingen har stor fokus på forskning, og på baggrund af øget forskningsaktivitet ønskes ansat en projektbioanalytiker.

Som projektbioanalytiker i KFE vil du
  • samarbejde med afdelingens læger, sygeplejersker og øvrige personale for at sikre, at de kliniske protokoller lever op til såvel nationale som internationale love og retningslinjer
  • være ansvarlig for at indsamle blodprøver samt håndtere og forsende disse efter fastlagte procedurer samt EKG tagning
  • være medansvarlig for at sikre kvaliteten af data ved løbende at udvikle og optimere arbejdsgange og systemer i tæt samarbejde med personalet i afdelingen
  • være ansvarlig for en høj kvalitet i relation til laboratorie-delen i den hæmatologiske kliniske forskning
  • samarbejde på tværs af specialer med henblik på vidensdeling og opgavehåndtering

Funktionen som projektbioanalytiker handler i høj grad om selvstændig administrering, planlægning og prioritering af både praktiske og administrative opgaver. Du vil få indføring i arbejdet med hæmatologisk klinisk forskning og vil blive tilbudt deltagelse i relevante møder, kurser og konferencer. Du vil ligeledes få en grundig indføring i de laboratoriemæssige procedurer.

Vi søger en kollega, der er fleksibel, samarbejdsvillig og lærenem. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, er ansvars- og kvalitetsbevidst, og at du kan bevare ro og overblik, også når det går stærkt. Det vil være en fordel med flere års erfaring fra bioanalytikerfaget, klinisk forskning og hæmatologi. Erfaring med blodprøvetagning er et krav. Gode engelsk og IT-kundskaber er ligeledes et krav.

Til gengæld tilbyder vi en arbejdsplads i et yderst velfungerende tværfagligt forskningsteam, hvor du vil få gode muligheder for at sætte præg på og dermed udvikle arbejdsopgaver i KFE. Vi har et rigtig godt arbejdsmiljø og gør meget ud af det sociale på arbejdspladsen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.
Hvis du ønsker flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende projektsygeplejerske Tia Vetterli Sjøgren, på 7846 5030 eller på tiasjoeg@rm.dk.

Ansøgningen sendes via nedenstående link og bedes vedlagt CV, samtlige eksamensbeviser, udtalelser og andre relevante bilag. 

Ansøgningsfrist onsdag den 24. juli 2019. Ansættelsessamtaler foregår tirsdag den 30. juli 2019 i dagtiden. Grundet ferie vil indkaldelserne først effektueres mandag den 29. juli over middag.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.