Jobbet "Lægesekretær til ungdomspsykiatrisk ambulatorium" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Jobbet

Stillingen er i Klinisk sekretariat og p.t. tilknyttet vort ambulatorium for unge med fysisk placering på Lersø Parkallé 107, 1. sal, 2100 København Ø.

Vi tilbyder

Ambulatorium for Unge undersøger og behandler unge, hvor der er mistanke om eller kendt psykisk lidelse fx depression og ADHD.

En vigtig arbejdsopgave for lægesekretærerne er planlægning og koordinering af patientforløb inkl. booking samt Ventet og velkommen.

Udover sekretærer består ambulatoriet af en tværfaglig gruppe af behandlere (læger, psykologer, socialrådgiver og sygeplejersker). Det tætte samarbejde med de andre lægesekretærer og behandlere kan være med til at udfordre og udvikle dig fagligt samt ruste dig til at klare mange forskellige situationer. En velfungerende gruppe af lægesekretærer er afgørende for, at der bliver god sammenhæng og kvalitet i det kliniske arbejde med psykisk syge børn og unge og deres familier.

Ambulatoriet har stor erfaring med forbedringsarbejde og prioriterer et godt arbejdsmiljø.

I Klinisk Sekretariat arbejder vi i øjeblikket på at styrke samarbejdet på tværs, sikre en ensartet lægesekretærfaglig kvalitet på alle afsnit, og du kan få mulighed for at bidrage til udviklingen af sekretariatet.

Vi forventer

At du er uddannet lægesekretær, fleksibel, har et godt overblik, er selvstændig og serviceminded. Endvidere skal du have kendskab til SP, da det meste arbejde foregår i dette system. Der vil her være brug for en lægesekretær med kompetencer indenfor koordinering, organisering, registrering og samarbejde. Dette specielt i forhold til planlægning og koordinering af patientforløb.

Du skal søge stillingen, hvis du trives med at være omdrejningspunkt i sekretariatets arbejde.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt, men har du et ønske om andet timetal, så angiv venligst dette i ansøgningen.

Lønforhold er efter gældende overenskomst og efter principper om ny løn.

Stillingen ønskes besat  1. september 2019 eller snarest muligt.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning med CV, uddannelsespapirer sendes elektronisk. Følg nedenstående link.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Anni Hansen på mail: anni.hansen.03@regionh.dk før den 11. juli 2019 eller efter den 4. august 2019 grundet ferie.

Ansøgningsfrist tirsdag den 13. august 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 20. august 2019.

Arbejdsgiver:

Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg

Bispebjerg Bakke 30, opg. 16D, 1. sal.

2400 København NV

Telefon: 38 64 10 00

Web-adresse: www.buc-regionh.dk