Jobbet "Bioanalytiker til Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Vi søger en bioanalytiker til klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk sektion. Stillingen kan tiltrædes 1. september 2019 eller efter aftale. Stillingen er et 1-års vikariat på 37 t/uge.

Vi er en forskningsaktiv tværgående afdeling, der udfører funktions- og billeddiagnostiske patientundersøgelser for alle afdelinger på Amager og Hvidovre Hospital, samt for andre hospitaler og praktiserende læger.

Vi kan tilbyde et job i en velfungerende afdeling med ca. 40 medarbejdere. Vi udfører et bredt repertoire af nuklearmedicinske undersøgelser, herunder SPECT/CT samt PET/CT. Derudover diverse fysiologiske undersøgelser bl.a. lungefunktions-undersøgelse, arbejds–EKG samt assistance og blodprøvetagning ved levervene-kateterisationer.

Du skal være uddannet bioanalytiker, gerne med erfaring fra specialet. Du skal have lyst til at arbejde i et speciale med tæt og god patientkontakt. Du skal kunne arbejde selvstændigt og have gode samarbejdsevner. Du skal kunne arbejde tværfagligt, da vi har mange faggrupper ansat. Vi lægger vægt på at du er stabil og ansvarsbevidst i forhold til dit arbejde.

Ansøgning vedlagt eksamensbevis, CV samt anden relevant dokumentation.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte: Ledende bioanalytiker Pernille Lemvig på mail pernille.lemvig@regionh.dk eller på telefon 38 62 22 76, eller afdelingssygeplejerske Bente Ingvardsen på mail Bente.Weis.Ingvardsen@regionh.dk eller på tlf. 38 62 22 72.

Ansøgningsfrist: 1. august 2019 kl. 12:00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 32-33.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.