Jobbet "Ledende sygeplejerske til Regionsklinik Hjørring, Sindal og Læsø" er udløbet

Region Nordjylland

Udviklingsenheden

Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Dit næste skridt
Brænder du for at lede og motivere en række dygtige fagprofessionelle, og har du et stærkt fokus på optimering af drift og faglig udvikling, så er du måske den nye leder til Regionsklinik Hjørring, Regionsklinik Sindal og Regionsklinik Læsø.

Organiseringen omkring regionsklinikkerne i Region Nordjylland ændres, og derfor søger vi en ledende sygeplejerske, der kan varetage ledelsen af 3 regionsklinikker i Region Nordjylland.
Regionsklinik Hjørring, Regionsklinik Sindal og Regionsklinik Læsø fungerer alle 3 som almen medicinske tilbud, der bliver drevet af Region Nordjylland.
 
Der er pt. tilknyttet godt 6000 patienter til de 3 klinikker, men 1. september 2019 tilknyttes yderligere 2500 patienter til klinikken i Hjørring.
I klinikkerne er der aktuelt ansat 2 sekretærer og 9 konsultationssygeplejersker. Derudover er der fast tilknyttet 7 læger til klinikkerne.
 
Da vi i Region Nordjylland har lov til at drive almen praksis i op til 6 år, er et af vores omdrejningspunkter at tænke nye og gode patientforløb i et forpligtende samarbejde med de øvrige aktører på området dette såvel kommune som hospitaler.
 
Da vi forventer, at du er synlig i alle 3 klinikker, får du alle 3 klinikker som tjenestested. Hjørring klinikken er dit hovedtjenestested.
Du kommer til at indgå i driften i det omfang, det er muligt i forhold til dine opgaver. Sammen finder vi en balance imellem ledelse og drift.
Vi ser det som en stor fordel, at du også er en del af driften, ved hvad der foregår ude på linjen samt har indblik i arbejdsgangene. Alt sammen for at kunne være med til at ændre hidtidig praksis og driftsmetoder og være primus motor i forhold til faglig udvikling.
 
Vi arbejder med udvikling på tværs af alle regionsklinikker i Region Nordjylland, og du vil derfor indgå i tæt samarbejde med udviklingsenheden samt ledernetværket på tværs af regionens regionsklinikker.
 
Din opgaveportefølje vil være mangfoldig, men der kan bl.a. nævnes:
 • Ansvarlig for klinikkens drift og budget – sikre målopfyldelse f.eks. i forhold til klinikkens budget, omsætning af personalepolitikker, patienttilfredshed, tilgængelighed og service.
 • Ansvarlig for at understøtte udviklingsprojekter sammen med udviklingsenheden.
 • Ansvarlig for at sikre implementering af nye tiltag for at kunne fremme effektive og sammenhængende patientforløb både lokalt og på tværs af regionsklinikkerne.
 • Udvikling af teknologiske løsninger f.eks. kan nævnes videokonsultationer.
 • Personaleledelse, rekruttering og arbejdstilrettelæggelse.

 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende og udfordrende arbejde, hvor du har stor indflydelse på din hverdag.
 • Mulighed for at være med til at præge udviklingen i almen praksis og tænke nyt og anderledes til gavn for vores patienter.
 • Et fedt job hvor der en uhøjtidelig omgangstone, og hvor vi sammen løser de udfordringer vi støder på – intet for småt og intet for stort.
 • En hverdag der er præget af uforudsigelighed og høj intensitet.
 • Ledernetværk på tværs af regionsklinikker i Region Nordjylland.
 
Vi søger en leder med inddragende lederstil, og med følgende kvalifikationer:
 • Solid erfaring som konsultationssygeplejerske fra almen praksis - gerne suppleret med viden og erfaring fra andre områder – og gerne kendskab til Region Nordjylland som arbejdsplads.
 • Faglig stærk og visionær leder – gerne med ledererfaring.
 • Synlig leder med en nærværende, involverende og empatisk ledelsesstil, der fremmer et udviklingsorienteret og en samarbejdende arbejdsplads, hvor et godt arbejdsmiljø vægtes højt.
 • Kan sikre optimal udnyttelse af klinikkens ressourcer i forhold til visionen om ”inden for tydelige rammer levere ensartet høj kvalitet og udvikling af gode patientforløb og sundhedstilbud”.
 • Kan arbejde selvstændigt, er fleksibel, er handlingsorienteret, har et stort overblik og gode planlægningsevner.
 • En leder der ikke er bange for at løse opgaver i driften, når det er nødvendigt, og som samtidig formå at være faglig fyrtårn og stå i spidsen for udvikling og forandring.
 • Kunne forstå at arbejde i en politisk ledet organisation, hvor du er tæt på det politiske led.
 • Gode IT kompetencer og gerne med kendskab til EG Clinea.
 • Grundig kendskab til overenskomsten for almen praksis og aftaler i relation hertil.
 
Vi forventer, at du har bil til rådighed, da arbejdet kræver en fleksibilitet i forhold til at kunne komme rundt i hele regionen.
 
Du arbejder med reference til lederen af regionsklinikker, men får en bred berøringsflade med udviklingsenhedens øvrige medarbejder samt klinikkerne på tværs af hele regionen.
 
Stillingen er på fuldtid, og tiltrædelse vil som udgangspunkt ske 1. oktober 2019. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter nærmere aftale med forhandlingsberettiget organisation.

Der er ansøgningsfrist fredag den 9. august 2019, og samtaler afholdes torsdag den 15. august 2019.
 
Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder af regionsklinikker i Region Nordjylland Anja Kokholm på tlf. 20 58 34 70 eller via mail: a.kokholm@rn.dk (har ferie i uge 31 og 32), eller ved leder af regionsklinikkerne på Mors sygeplejerske Kirsten Olesen på tlf. 24 64 72 06.