Jobbet "Brænder du for at udvikle, undervise, koordinere og initiere et godt læringsmiljø?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Vi søger en Klinisk udviklingssygeplejerske i Endoskopien Amager/Hvidovre Hospital, i et 2-årigt vikariat, da vores udviklingssygeplejerske skal videreuddannes.

Du skal have minimum 1-2 års specialerelevant erfaring. Endoskopi eller operations erfaring vil være en fordel.

Stillingen er i dagvagt 32-37 timer/ugl. Der vil være deltagele i den kliniske pleje ca. 50 procent af tiden, så du har ” fingeren på pulsen”

Endoskopien udfører over 13.000 endoskopiske undersøgelser og behandlinger årligt. Vi har landsdelsfunktion inden for lever og pancreas sygdomme.

Afsnittet er åbent hverdage 7.30-16.00. Vores patientklientel er bredt, og repræsenterer alle aldersgrupper inkl. børn. Der udføres både planlagte og akutte undersøgelser og behandlinger.  På Amager Endoskopiafsnit udføres primært screening af tarmkræft.

Vi er i alt 34 sygeplejersker og 6 serviceassistenter. Alle har minimum 2 års speciale relevant erfaring. Vores kompetenceniveau er fra nyansat til kyndig/ højt specialiseret. Vi er meget kvalitetsbevidste og engageret i specialet.  

Den kliniske udviklingssygeplejerskes funktion retter sig mod patienter, plejepersonale og organisationen.

I samarbejde med afdelingssygeplejersken, sygeplejersker med koordinerende funktion, klinisk sygeplejespecialist, kliniske undervisere og sygeplejersker med tildelte ansvarsområder vil arbejdsområdet være:

Udvikling:

 • Påvirke, udvikle og fastholde den kliniske praksis hen imod en systematisk og evidensbaseret praksis
 • Etablere og fastholde et reflekterende og udviklende læringsmiljø
 • Identificere behov for, samt sikre udvikling af sygeplejedokumentation, kliniske retningslinjer, procedurer etc.
 • Holde sig opdateret med ny forskning/viden om afsnittets patientgrupper, det kliniske felt indenfor endoskopisygepleje, og medvirke til at iværksætte nødvendigt udviklingsarbejde
 • Gennemføre interventioner og implementering af ny viden, kliniske retningslinjer og procedurer i forhold til endoskopiske undersøgelser og behandlinger
 • I samarbejde med afdelingssygeplejerske og mentorteam, være medansvarlig for introduktion af nyansatte
 • Være med til at udvikle plejepersonalets kvalifikationer og kompetencer i forbindelse med udvikling kompetencekort
 • Medvirke til at skabe et godt lærings- og udviklingsmiljø i afsnittet og i de faglige teams
 • Medvirke til at optimere patientforløb på tværs af organisatoriske enheder

Undervisning og koordinering:

 • Undervise plejepersonalet indenfor afsnittets patientgrupper og kliniske felt, samt yde individuel vejledning ved behov
 • Vejlede ved komplekse patientsituationer eller specielle sygeplejeproblemstillinger, identificere behov for videns udvikling og iværksætte initiativer på baggrund heraf
 • Rollemodel for plejepersonalet ved i praksis at demonstrere sammenhæng mellem teori og praksis. Det gælder endoskopiteknik, hygiejne, sikkerhed, sygepleje ved korttidskontakter og øvrige arbejdsgange, som indgår i daglig praksis
 • Have en imødekommende og inviterende adfærd i forhold til at vejlede og hjælpe personalet, så de også trænes i at være problemløsende

Personlige Kvalifikationer:

 • Flair for og interesseret i at identificere faglig udvikling
 • God til at omstille sig til nye arbejdsformer
 • Kan prioritere og uddelegere, samarbejde og motivere
 • Medvirke aktivt i implementeringsprocesser
 • Kan analyse problemstillinger af uddannelsesmæssig karakter
 • Skal tænke langsigtet og være vedholdende i udviklingsmæssige spørgsmål
 • Motiveret for at deltage i efter- og videreuddannelse

Kvalifikationer:

 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Ekspert på specialets videns- og praksisområde i det kliniske sygeplejefelt
 • Erfaring med implementeringsopgaver og projektarbejde
 • Erfaring med undervisning og vejledning
 • Kompetencer til at drive og lede udviklingsprocesser
 • Relevant efteruddannelse er en fordel

Ønsker du yderligere oplysningen om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Tine Karbo på telefon 38 62 31 33 eller koordinerende sygeplejerske Karin Bang Jensen 38621918 og/eller Ledende oversygeplejerske Inger Sørensen på telefon 38 62 22 13.

Ansøgningsfrist 16/8-2019. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34