Jobbet "Lægesekretær Urologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Klinik Kirurgi og Kræftbehandling: Klinikledelse

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt

Er du verdensmester i Bookplan, og er du en haj til registrering? Har du øje for det gode patientforløb, og er du engageret, ansvarsfuld og positiv? Så er det dig vi leder efter hurtigst muligt.

Urologisk afdeling er beliggende på afsnit nord, men vi er allerede nu ved at påbegynde forberedelserne til udflytningen til det Nye Aalborg Universitetshospital. Vi mangler en uddannet, selvstændig og serviceminded lægesekretær, der har lyst til at være en del af et positivt og tværfagligt team i et speciale der varetager undersøgelser og behandlinger af øvre og nedre urinveje hos både mænd og kvinder. Vi er en specialiseret afdeling, som varetager alle former for traditionel og avanceret undersøgelse og behandling, specielt indenfor kræft- og nyrestensområdet. Vi har samarbejder og aktivitet med sygehusene i Frederikshavn og Thisted, og derudover også en samarbejdsaftale med Færøerne, hvor urologiske læger rejser til og behandler/opererer patienter indenfor vores speciale.

Umiddelbart er den ledige stilling i det vi kalder vores ambulante team. Her arbejder lægesekretærerne bl.a. med digital visitation, Bookplan, planlægning af ambulatorier, ko-ordinering af patientforløb, registrering, skrivning og andre ambulatorie-nære opgaver, herunder telefonisk patientkontakt. Har du lyst til det, vil der over tid blive mulighed for afløsning i patientmodtagelsen i urologisk ambulatorium, hvor der er en stor kontaktflade til vores patienter, såvel personligt som telefonisk og et tæt samarbejde med vores dygtige ambulatoriesygeplejersker. Alt i alt har vi spændende arbejdsmæssige udfordringer at tilbyde. Du vil få mulighed for at være med til at præge opgavevaretagelsen og kulturen i afdelingen. Vi arbejder meget med arbejdsmiljøet, hvor også sekretærerne spiller en vigtig rolle.

Vi forventer, at du er uddannet lægesekretær, det er et ufravigeligt krav. Vi vægter kendskab til Regionens IT-systemer. Vi sætter pris på en høj grad af selvstændighed, og vi kan godt lide ro og overblik en til tider hektisk hverdag.
 
Vores mødetider ligger indenfor tidsrummet kl. 7.30 til 16.00, forstået på den måde, at det er vores ”åbningstid”, hvor det altid er muligt at få fat i en sekretær i tidsrummet. Vi vil forsøge at tage hensyn til individuelle ønsker om mødetider, dog under hensyntagen til afdelingens drift. Vi arbejder i rullevagt på søndage mhp. skrivning af akut aktivitet fra vores sengeafsnit, stuegang, operationsnotater og lign. Der vil være søndagsvagt og enkelte helligdagsvagter af ca. 7 timers varighed, maksimalt 6-7 gange om året.  

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt medio august.