Jobbet "Fast stilling som sygeplejerske til et Dialyseafsnit med God Arbejdslyst, Hospitalsenheden Vest" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Holstebro

Lægårdvej 12 A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Har du lyst til at arbejde i et Dialyseafsnit, hvor patientinddragelse, høj faglighed, kvalitet og trivsel bliver en naturlig del af din hverdag? Så har du nemlig muligheden nu.

Vi søger en sygeplejerske til fast stilling pr. 1. oktober 2019. Stillingen er på 34-37 timer/uge i blandede dag- og aftenvagt.
 
Da Dialyseafsnittet er et komplekst speciale, vil du de 2 første måneder være under oplæring til specialet og ikke tælle med i normeringen.


Faglig og organisatorisk profil
Dialyseafsnittet er kendetegnet ved, at vi arbejder efter den anerkendende tilgang og ser muligheder frem for begrænsninger. Her kan man udfolde sit fulde potentiale og gøre en positiv forskel sammen med engagerede kollegaer. Vi har fokus på det fælles ansvar, der ligger i at sikre, at vi fastholder vores høje faglighed, gode arbejdsmiljø samt individuelle trivsel. 

Et af vores store fokusområder i Dialyseafsnittet er inddragelse af patienter i egen pleje og behandling i den udstrækning, patienten ønsker og formår. Vi arbejder i den forbindelse med motivationssamtalen.

Dialyseafsnittet er et ambulatorium, hvor patienter med akut og kronisk nyresvigt behandles med hæmodialyse. Afsnittet råder over 37 dialysepladser (hvoraf de 3 pladser er til afsnittets Self care patienter), som udnyttes både dag og aften. Behandlingerne kan også foregå på intensivafsnittene i Holstebro eller Herning.

Patienter og personale er delt op i grupper, som er tilknyttet faste stuer. Patienten tilknyttes 1 primær kontaktsygeplejerske og 1 kontaktlæge, som kommer til at kende patienten særligt godt. De har hovedansvaret for - i samarbejde med patienten - at planlægge pleje og behandling.

En naturlig del af vores hverdag er tæt samarbejde samt videns- og erfaringsudveksling mellem gode kollegaer.  Vi har plads til forskellighed samt til personlig og faglig udvikling.

I Dialyseafsnittet er vi ca. 50 ansatte.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Du er uden for normeringen i ca. 2 måneder, hvor du vil blive oplært i specialet af 2 faste sygeplejersker. Oplæringen foregår på fuld tid, dvs. 37 timer/uge i blandende dag- og aftenvagter.

Du får tilknyttet en mentor det første halve år. Under oplæringen deltager du i 3 teoretiske undervisningsdage omhandlende specifikke områder indenfor hæmodialyse-specialet.

De kliniske opgaver veksler fra akutte og kritiske patientsituationer til rolige og stabile patientforløb. Et spændende speciale med mange alsidige, komplekse og udfordrende sygeplejeopgaver.

Du får ingen nattevagter. Vi arbejder hver 3. weekend (12 timers vagt fredag, dagvagt lørdag og søndag). Personalet varetager rådighedsvagter fra hjemmet, og det forventes, at man varetager denne funktion efter ca. 1 år i specialet. Man påregner ca. 2-3 rådighedsvagter på en 6 ugers plan.

Se desuden stillings- og funktionsbeskrivelse.

Personprofil
Vi forventer, at du:
  • Har erfaring fra medicinsk, kirurgisk, intensiv afdeling eller evt. dialyse.
  • Har stor ansvarlighed og gode samarbejdsevner såvel mono- som tværfagligt.
  • Evner at handle roligt og adækvat i akutte og pressede situationer.
  • Er positiv, har humor og er med til at fremme den gode arbejdslyst i afsnittet.
  • Evner at indgå i respektfulde partnerskaber med patienter og pårørende.
  • Bidrager til udviklingen af sygeplejen til den nefrologiske patient.
  • Er opmærksom på egen betydning og ansvar for arbejds- og læringsmiljøet.
  • Er åben, nysgerrig, refleksiv og omstillingsparat.
  • Er stabil og fleksibel.
  • Har gode tekniske og instrumentelle kompetencer

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om Dialyseafsnittet på www.dialyse.vest.rm.dk samt om
Medicinsk afdeling og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk .
For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Pia Dalgaard på tlf.: 78 43 67 52.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (i pdf- eller Word-format).

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 34/35 2019.

Din ansøgning skal være os i hænde senest tirsdag den 13. august 2019.


Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job