Jobbet "Lægesekretær" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Dit næste skridt
 

Vi søger en engageret og faglig kompetent lægesekretær med kendskab til specialet, som ønsker at arbejde i vores spændende arbejdsmiljø, arbejdstid 37 timer. Dit primære mødested vil være i vores sekretariat på Palliativ Enhed i Næstved men med en udekørende funktion hver 14 dag til både Nykøbing og Slagelse.

 

Klinisk Onkologisk Afdeling og palliative enheder:

  • Roskilde/Køge - to sengeafsnit, ambulatoriefunktioner, akut afsnit samt Klinisk Forskningsenhed

  • Næstved - et sengeafsnit, ambulatoriefunktioner, en stråle-enhed, palliative udekørende enheder samt Klinisk Forskningsenhed

     

    Lægesekretærernes opgaver er mangeartede og indbefatter bl.a. administrativ varetagelse af nyhenviste patienter, planlægning af behandlingsforløb i samarbejde med læger og sygeplejersker, indrapportering til diverse databaser, telefonkommunikation med patienter, pårørende samt tværgående afdelinger, bearbejdning og opfølgning af data, kontrol og kvalitetssikring af patientforløb.

     

    Vi ønsker, at du er uddannet lægesekretær, er et ufravigeligt krav, at du tager medansvar for opgaveløsningen, hvor præcision og grundighed tillægges stor værdi, og du prioriterer et forpligtende og ligeværdigt samarbejde i lægesekretærgruppen.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh