Jobbet "Psykolog ved Retspsykiatrisk Sengeafsnit R1, Skejby" er udløbet

Region Midtjylland

RET Retspsykiatrisk Sengeafsnit 1

Tyge Søndergaards Vej 26 Indgang L, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Psykolog ved Retspsykiatrisk Sengeafnit R1, Skejby, 37 timer pr. uge eller efter aftale
Tiltrædelse 1. oktober 2019 eller efter aftale  

 
Da vores psykolog har valgt at gå på pension, søger vi en dygtig og engageret psykolog til Retspsykiatrisk Sengeafsnit R1.
Stillingens primære indhold er at varetage alle relevante psykologopgaver knyttet til sengeafsnittet.
 
Retspsykiatrisk afdeling:
Retspsykiatrisk Afdeling er en specialafdeling på Aarhus Universitetshospital i Skejby med ca. 260 medarbejdere fordelt på 4 sengeafsnit og et ambulatorium.
Sengeafsnit R1 er et lukket, sikret sengeafsnit - et intensivt udrednings -og behandlingsafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling. Vi udfærdiger mentalerklæringer for indlagte observander, udreder og behandler varetægtssurrogatanbragte og behandler retspsykiatriske patienter.

Med baggrund i værdigrundlaget i Region Midtjylland er vores ambition en åben og respektfuld dialog med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere samt at stræbe efter et højt fagligt niveau og en kultur der fremmer udvikling. Vi vægter gensidig tillid, fokus på patienternes ressourcer under hensyntagen til sikkerheden, og at man som medarbejder påtager sig et ansvar. Indsatsen i forhold til de enkelte patienter varetages af tværfaglige teams, som i fællesskab er ansvarlige for behandlingen.


 Psykologens primære arbejdsopgaver består af:
- psykologisk undersøgelse/assessment i forbindelse med mentalundersøgelse ambulant og under indlæggelse
- psykologisk undersøgelse/assessment af øvrige indlagte på Sengeafsnit R1
- deltage i faglig sparring i forbindelse med afsnittets konferencer
- individuelle samtaleforløb med patienter, når der er indikation for dette
- bidrage til faglig udvikling af personalets observationer vedr. psykopatalogi, kognitiv funktion og kontaktevne/adfærd (eksempelvis GAF)
 
Psykologens sekundære arbejdsopgaver består af:
 - ad hoc supervision af afsnittets personale
- indgå i supervisionsarbejdet med naboafsnit
- støtte til personalegrupper i forbindelse med debriefing
- undervisning internt og eksternt
  
Stillingen ønskes besat med en psykolog der:
- er specialist i psykopatalogi eller er specialpsykolog med bred erfaring med psykologisk testning
- har stor erfaring med eller kendskab til retspsykiatrien og retspsykiatriske problemstillinger
- har en velfunderet bred erfaring med psyklogiske tests indenfor såvel personlighed og kognitive funktioner samt erfaring med/viden om PSE
- Indgående kendskab til ICD10
- vil bidrage konstruktivt til den strategiske og faglige udvikling afsnittet gennemgår
 
Psykologens arbejde i Sengeafsnit R1 foregår i et tæt tværfagligt samarbejde med læger, socialrådgiver, basispersonale og sekretær.
Psykologen er en del af den samlede psykologgruppe i Retspsykiatrisk Afdeling.
 
Vi tilbyder et spændende arbejde i en dynamisk hverdag, hvor der er fokus på patientinddragelse, udvikling såvel fagligt som organisatorisk, et godt arbejdsmiljø og gode muligheder for supervision både internt og eksternt
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principper i Ny Løn.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos: Afdelingssygeplejerske Rasmus Sønderskov, tlf.nr. 51536860 eller overlæge Rayna Petrova, tlf.nr. 51537459.
 
Ansøgningsfrist den 21.08.2019 - samtaler i uge 36 og 37
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.