Jobbet "Fysioterapeuter til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg og afdeling Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Afdeling Glostrup: to fysioterapeutstillinger på 30-32 timer ugentligt. Den ene dækker et døgnafsnit med 12 pladser og et dagafsnit med 4 pladser for skolebørn i alderen 6-14 år. Den anden dækker to åbne afsnit med hhv. 12 og 8 pladser for unge i alderen 14-17 år.

Afdeling Bispebjerg: en fysioterapeutstilling 30-32 timer ugentligt til et åbent afsnit med 8 pladser og et intensivt afsnit med 8 pladser for unge i alderen 14-17 år.

Som fysioterapeut bliver du en del af en tværfaglig personalegruppe med sygeplejersker, pædagoger, social og sundhedsassistenter, læger, psykologer, socialrådgiver og lærere.

Jobbet

Arbejdet vil blandt andet bestå i:

 • Motorisk udredning med Movement ABC-2, evt BOT-2
 • udarbejdelse af sanseprofiler ud fra SMP og/eller Sensory Profile
 • individuelle fysioterapeutiske undersøgelser (særligt med fokus på kropsopfattelse), vurdering og behandling herunder psykiatrisk fysioterapi individuelt som i gruppe
 • støtte op om fysisk aktivitet/motionstilbud på afsnittet
 • deltage i behandlermøde, konference og møder med team og familie.
 • samarbejde med tværfagligt personale
 • psykoedukation af patienter i forhold til sammenhæng mellem krop og psyke
 • undervisning af tværfagligt personale i psykiatrisk fysioterapi

Vi tilbyder

 • spændende, meningsfulde og udfordrende arbejdsopgaver med børn og unge med komplekse børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger
 • grundig introduktion til specialet
 • en engageret fysioterapeutgruppe der prioriterer et højt fagligt niveau.
 • vejledning i fysioterapeutgruppen samt fastlagte monofaglige møder med faglig sparring og vidensdeling.
 • engageret tværfagligt personale med høj kompetence og mange års erfaring indenfor specialet
 • mulighed for fælles undervisning og kompetenceudviklingsdage med de respektive afsnit

Vi foretrækker en fysioterapeut med følgende kvalifikationer:

 • erfaring med psykiatrisk fysioterapi - gerne indenfor børn og unge eller interesse herfor
 • gerne uddannelse eller erfaring med BBAT
 • gerne erfaring med Movement ABC-2 evt. BOT-2 samt Sensory Profile og/eller SPM
 • evne til at have mange bolde i luften og magte en travl hverdag med komplekse opgaver.
 • Evne til at reflektere over egen praksis
 • stærke kompetencer indenfor skriftlig og mundtlig formidling

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst og principperne for ny løn. Stillingerne ønskes besat 1. oktober 2019 eller snarest muligt.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer mm. sendes elektronisk. Følg nedenstående link.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende fysioterapeut Camilla Tjott telefon 3864 1189 eller 2374 3589 eller udviklingschef Tina Jacobsen telefon 4012 9846.

Ansøgningsfrist onsdag den 21. august 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 27. og onsdag den 28. august 2019

Arbejdsgiver:

Region Hovedstadens Psykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Nordstjernevej 6

2600 Glostrup

Telefon: 38 64 10 00

Web-adresse: www.buc-regionh.dk

Region Hovedstaden er Danmarks største region med 1,7 millioner indbyggere, et årligt budget på 37 milliarder kroner og godt 36.000 medarbejdere – heraf knap 5.000 i psykiatrien. En af Region Hovedstadens hovedopgaver er at tilbyde psykiatrisk behandling af høj faglig kvalitet i en psykiatri, der har patienten i centrum. Regionen ledes af regionsrådets 41 folkevalgte politikere og har hovedsæde på regionsgården i Hillerød. Region Hovedstaden ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle, der kan se sig i stillingen til at søge.

Læs mere på www.regionh.dk