Jobbet "Ergoterapeut til bostøtte i Specialområde Socialpsykiatri Voksne - Sønderparken Hornsyld" er udløbet

Region Midtjylland

Sønderparken Bostøtten

Søndergade 21, 8783 Hornsyld

Dit næste skridt
Vi søger
• 1 medarbejder 30-37 t./uge, alt efter ønske, i vores bostøtte – team 1 - for yngre borgere med svære spiseforstyrrelser: team ELF – Et Liv til Forskel.

Tiltrædelse: snarest eller 1.10.19.
Arbejdstid: dag/aften og hver 3. weekend. 

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Sønderparken er en afdeling under Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som er Region Midtjyllands tilbud om recoveryorienteret psykosocial rehabiliterende indsats til mennesker med en betydelig nedsat funktionsevne pga. kompleks psykisk sygdom. 

Sønderparken er et botilbud i Hornsyld med 32 moderne lejligheder. Der er fleksible aktivitets- og samværstilbud med bl.a. et psykosocialt træningscenter. Medarbejderne i bostøtten er organiseret i 4 specialiserede teams, hver bestående af 7 - 15 medarbejdere, som samarbejder tværfagligt om og med et antal beboere. 

Arbejdets indhold: 
Der arbejdes målrettet med at:
• støtte beboerne i at anvende og udvikle egne ressourcer psykisk, socialt og fysisk. 
• anvende manualbaseret tilgang inkl. måltidsstøtte jf. socialstyrelsens retningslinjer.
• dokumentere i IT-system i forhold til den individuelle plans målopfyldelse.

Vi forventer: 
- Erfaring med eller interesse i målgruppen.
- Bevidsthed om at bruge sig selv i relationen til primært beboere, sekundært kolleger og andre aktører. 
- Stor bevidsthed om egen faglighed og bidrag til tværfaglighed i teamet. 
- Dokumenteret evne til at arbejde med skriftlighed i elektronisk journal.
- At du loyalt kan arbejde ud fra en manualbaseret tilgang.

Vi tilbyder: 
- Udstrakt kompetence og ansvar i et tværfagligt kollegateam. 
- Introduktion, faglig vejledning, supervision og efteruddannelse. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge.
Der kan være brugerdeltagelse i ansættelsesforløbet. 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende regional overenskomst.
Flere oplysninger og evt. besøg hos teamfacilitator Maja Klint, tlf. 23606701.
Læs mere om os på www.svo.rm.dk 

Ansøgning med bilag sendes via Ofir Emply senest 15.8.19 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34. 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.