Jobbet "Barselsvikariat som ergoterapeut til Aarhus Universitetshospital, Fysio- og Ergoterapi, Afsnit 5" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Vikariatet er inden for akut  apopleksi og ledigt til besættelse fra den 1. oktober 2019 til 15. maj 2020. 

Vi tilbyder 30 timer i perioden 1. oktober til 31. december 2019, og 37 timer fra 1. januar til 15. maj 2020.


Stroke Sengeafsnit har  en gennemsnitlig indlæggelse på 2-3 døgn samt en dagklinik, så du skal kunne trives med korte patientforløb.

Arbejdsopgaverne på sengeafsnittet vil være undersøgelse, vurdering og behandling af akutte apopleksipatienter, og er præget af hurtig stillingtagen til rehabiliteringsbehov for den enkelte patient i samarbejde med det tværfaglige rehabiliteringsteam samt dokumentation, herunder udarbejdelse af genoptræningsplaner.

Du bliver en del af Afsnit 5, som består af 15 fysioterapeuter og ni ergoterapeuter. Terapeuterne er opdelt i team, og vi varetager specialerne apopleksi, almen neurologi og  hjerne-ryg kirurgi. Som ansat i Afsnit 5 er man primært tilknyttet et af de nævnte specialer, men alle er fælles om at varetage afsnittes opgaver. Du skal ved behov være indstillet på også at varetage opgaver inden for de øvrige specialer i Afsnit 5, hvilket forudsætter at du er omstillingsparat og fleksibel.

Vi tilbyder en dynamisk og travl arbejdsplads i stadig udvikling og forandring. Et højt fagligt niveau og et godt fagligt udviklingsmiljø samt engagerede og erfarne kolleger, hvor der er mulighed for løbende sparring. Et godt mono- og tværfagligt arbejdsmiljø, som er præget af en god omgangstone.

Vi søger en ergoterapeut, der
  • har erfaring med apopleksi og / neurorehabilitering eller erfaring fra akut medicinsk afsnit
  • har erfaring med undersøgelse af dysfagi / FOTT
  • har lyst til og trives med korte patientforløb, hvor det især er vurderinger vi foretager mhp patientens videre rehabiliteringsforløb
  • skal kunne bevare roen i en hektisk hverdag, der varierer meget fra dag til dag og i løbet af dagen, hvor der samtidig skal vurderes mange patienter 
  • evner at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med personalet i den kliniske afdeling
  • have gode kommunikationsevner såvel skriftligt som mundtligt
  • kan arbejde selvstændigt, hurtigt kan skabe sig et overblik samt planlægge, prioritere og håndtere en travl hverdag
  • er proaktiv, udviklingsorienteret, tager initiativ og medansvar for udvikling i eget område
  • kan bidrage til at fastholde gruppens gode arbejdsmiljø og sociale liv med humor, åbenhed og fleksibilitet

Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Den største viden - den bedste behandling”. I Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen understøtter vi bl.a. denne vision med vores Forsknings- og udviklingsstrategi. Vi har således i afsnittet en udviklingsterapeut. Dette betyder, at der er en tæt relation mellem det kliniske arbejde og udviklingsarbejdet, og der er en forventning om, at du har lyst til at bidrage til dette samarbejde. Der afholdes årlige MUS med udarbejdelse af individuelle handleplaner samt årlige kompetenceudviklingsplaner i de respektive afsnit.

Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel fysioterapeut- som ergoterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.

Arbejdstiden ligger i øjeblikket indenfor tidsrummet 7.00 -15.30. Weekendvagt kan blive aktuelt og er for nuværende ca. hver 5. weekend.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Der må på beregnes prøvetid på tre måneder af ansættelsen. Ansætttelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest. 

Eksamensbevis, autorisation og et udførligt CV vedlægges ansøgningen.

Ansøgningsfrist mandag den 19. august 2019. Samtaler forventes at blive afholdt onsdag den 28. eller torsdag den 29. august 2019.

Yderligere oplysninger om vikariatet kan du få ved at henvende dig til ledende terapeut Kirsten Kiil-Nielsen, Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital på 2478 6030 ( direkte) eller 7845 6770.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.