Jobbet "Afdelingsradiograf til Radiologisk Afdeling, OUH Odense" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 27, stuen, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Vi søger en afdelingsradiograf pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale - en leder, der sammen med et meget engageret og kvalitetsbevidst personale vil arbejde med den fortsatte udvikling af radiografien, ledelsesopgaven og organisationen.  

Arbejdsområde

Dit arbejdsområde vil være i Team 6, som arbejder med mammografi - såvel klinisk mammografi som screening. OUH har det overordnede ansvar for screeningen i Region Syddanmark. Der foregår en stor udvikling inden for mammografispecialet med bla. tomosyntese og kontrastmammografi. Ligeledes arbejdes der regionalt på, at vi skal reorganisere mammografiscreeningen og overgå til faste screeningsenheder samt indkalde efter cpr-nummer frem for tilknytning til lægehuse.  

OUH er i en spændende periode hen imod Nyt OUH. Der arbejdes med tegninger, indretning og patientforløb, samt udvikling af samarbejde og organisation til fælles bedste for både patient, personale og økonomi. Aktuelt er der mål om at uddanne lederne på OUH, så de er i stand til at anvende metoder og værktøjer i Den Syddanske Forbedringsmodel.

Radiologisk Afdeling er aktiv inden for udvikling og forskning, og vi har stort fokus på, at også radiografien er en del af dette arbejdsområde.  

Normeringen i Team 6 er på 12,5 fuldtidsstillinger, som du vil få personaleansvar for. Der er en tæt samarbejdsflade med lægerne i de faglige specialer samt vores øvrige afdelingsradiografer og ledende lægesekretær. Vi arbejder med personlig kompetenceudvikling som en del af MUS samtaler.  

Vi søger en afdelingsradiograf, der har:  

 • ledelsesmæssig og administrativ erfaring  
 • relevante lederkurser på minimum Diplom-/Master-niveau, eller er indstillet på, inden for en kort periode, at videreuddanne sig
 • uddannelse inden for Forbedringsledelse (Lean for Leaders), eller er indstillet på at starte uddannelsen foråret 2020.
 • en engageret og motiverende lederadfærd  
 • evne til at bevare overblikket og træffe beslutninger
 • kompetencer til at overskue og handle på data vedr. patientforløb i enheden, samt opfølgning på screeningsmål. 
 • evne til at delegere opgaver og styrke den enkelte medarbejders udvikling og kompetencer  
 • fokus på udvikling af radiografi, patientoplevet kvalitet, patientinddragelse
 • forståelse for organisatoriske processer, og vil deltage aktivt i udvikling af Nyt OUH samt reorganisering af den regionale screeningsenhed.

Vi kan tilbyde  

 • en engageret og meget kompetent tværfaglig personalegruppe  
 • tæt samarbejde med ledergruppen og forskningsradiograf i afdelingen  
 • mulighed for faglig og personlig udvikling  
 • et arbejde ud fra værdibaseret ledelse og samarbejde      

Lidt om Radiologisk Afdeling  

På årsbasis foretager vi i Radiologisk enhed ca. 350.000 undersøgelser samt 33.000 mammografiscreeninger. Vi har et tæt samarbejde med såvel kirurgiske som medicinske specialafdelinger, og vi varetager de fleste højtspecialiserede funktioner med et meget højt fagligt niveau.  

Den Syddanske forbedringsmodel er en integreret del af vores arbejdsdag. Vi holder målstyringsmøder i hvert afsnit med henblik på at optimere vores arbejdsgange, og vi deltager aktivt i tværgående arbejdsgrupper på OUH omkring patientforløb.  

Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og alle har et ansvar for at bidrage til det åbne, ærlige og respektfulde samarbejde. Vi holder fælles julefrokost og sommerfest, og vi har tradition for at deltage i forskellige motionsarrangementer som fx. Eventyrløb, DHL Stafetten og Vi Cykler Til Arbejde. Vi har gratis frugtordning og adgang til meget billige træningsfaciliteter.  

Lægefagligt er afdelingen specialiseret i syv sektioner:
Angio-Thoraxsektion, Neuroradiologisk sektion, Abdominal-radiologisk sektion, Ultralydssektionen, Onkoradiologisk sektion og Muskuloskeletal sektion/ pædiatrisk radiologi samt Mammaradiologisk sektion.  

Specialerne er samlet i seks teams, dagligt ledet af afdelingsradiografer:
Team 1 arbejder med MR, almen onkoradiologi. Team 2 arbejder med CT, abdominalradiologi og ultralyd. Team 3 arbejder med muskuloskeletal radiologi, pædiatri, thorax, CT og ultralyd. Team 4 arbejder med neuroradiologi og almen radiologi. Team 5 arbejder med karradiologi og almen radiologi, og Team 6 arbejder med mammoradiologi.  

Du kan besøge vores hjemmeside på www.ouh.dk/radio  

Ansættelse  

Region Syddanmark anvender 3 måneders prøvetid, og ansættelse vil ske efter overenskomst. Vi indhenter børneattest.  

Ansøgningsfristen  

er mandag d. 26. august 2019. Søg stillingen elektronisk via link her på siden. Vi forventer at afholde samtaler d. 28. og 29. august.  

Vil du høre mere om jobbet  

er du velkommen til at kontakte overradiograf Lene Tarp på mobil tlf. 40 12 40 90 eller tlf. 65 41 21 78. Mail: lene.tarp@rsyd.dk. Du er også velkommen til at aftale et besøg i afdelingen.  

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen Hanne Jakobsen, hanne.jakobsen4@rsyd.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.