Jobbet "Vi søger jordemødre, som brænder for den normale fødsel, og som ønsker at arbejde på vores nye fødeklinik eller i vores hjemmefødselsordning" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Vi søger jordemødre, både nyuddannede og med erfaring, som har lyst til at blive en del af vores afdeling. Vi vægter en høj faglighed og det tværfaglige samarbejde omkring den gravide, fødende og barslende kvinde.

Vi er en afdeling, hvor der er et stærkt kollegialt fællesskab, og hvor det sociale fællesskab og netværk har stor betydning.

Vores Fødeklinik åbnede den 3. juni 2019, og mange små liv har allerede set dagens lys i disse nye rammer. Vi har bevidst valgt, at fødeklinikken bemandes af både nyuddannede og erfarne jordemødre, hvilket giver en unik mulighed for kollegial sparring, og for at høste erfaringer hos hinanden. Som nyuddannet giver fødeklinikken dig mulighed, for at udvikle dine jordemoderfaglige kompetencer i trygge rammer, og gøre dig sikker i håndteringen af den normale fødsel. Som erfaren jordemoder får du mulighed for, at arbejde med vores kerneopgave og det gammelkendte på en ny måde.

Vi vægter, at man som ansat i afdelingen kan have vagter på alle afsnit og i alle funktioner, men at man er tilknyttet et primært afsnit.

Den 1. september 2019 træder den Regionale hjemmefødselsordning i kraft. Vi søger jordemødre som ønsker at være en del af et regionalt hjemmefødselsteam og tilknyttet vores fødeafdeling. Som en del af hjemmefødselsteamet bliver du klædt på, til at varetage hjemmefødsler i hele Region Hovedstaden. Der vil være mulighed for kompetenceudvikling samt vidensdeling i forhold til hjemmefødsler. Du vil også skulle have vagter på vores konventionelle fødeafdeling.

Er du bosat i Jylland eller på Fyn, og er du interesseret i en pendlerstilling, så har vi nu mulighed for, at tilbyde dig overnatningsmulighed i vores nye lejlighed, som ligger tæt på fødeafdelingen. Lejligheden kan rumme, at I er flere ”pendlerjordemødre” som kan bruge lejligheden samtidig eller på skift. Dine vagter bliver planlagt således, at der tages hensyn til, hvordan du eventuelt kan få brug for overnatning.

Som ny i afdelingen tilbydes du at indgå i JOIN – et introduktionsprogram for jordemødre, som tilrettelægges efter hvor lige præcis du er i dit jordemoderliv, og som sigter mod at integrere dig bedst muligt i afdelingen, både fagligt og socialt.

Der er tale om faste stillinger på 37 timer med tiltrædelse snarest muligt.

I 2020 ser vi frem til at flytte ind i det nye Mor Barn Center, hvor bygningen grundet sin runde arkitektur vil frembyde optimale rammer, og understøtte det gode patientforløb. Her vil gravid-, og fødemodtagelse, fødeafdeling samt barsel/svangreafsnit ligge i naturlig forlængelse af hinanden. Der vil være fokus på en indretning, der skaber tryghed og velvære for patienter og ansatte.

 

Vi søger nye kolleger som:

  • Vægter det gode arbejdsmiljø, og ønsker at bidrage til dette
  • Har lyst til at bidrage til den faglige udvikling i afdelingen
  • Ønsker på kontinuerlig basis, at udvikle og dygtiggøre sig inden for alle typer af fødsler

 

Vi kan tilbyde dig:

  • En dynamisk afdeling i hurtig udvikling
  • En tværfaglig gruppe af kolleger, som brænder for obstetrikken, for afdelingen og for sammen at sikre optimale og trygge patientforløb
  • Løbende kompetenceudvikling
  • JOIN og mulighed for supervision
  • Et stærkt kollegialt sammenhold, hvor hensynet til hinanden vægtes højt
  • En afdeling med særligt fokus på trivsel og fastholdelse af medarbejdere
  • Indflydelse på egen vagtplanlægning – herunder mulighed for at arbejde hver 3. weekend

 

Vil du vide mere?

Du kan få yderligere oplysninger hos chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz på tlf. 20366903, vicechefjordemoder Louise Wenzel-Petersen på tlf. 38688987 eller vicechefjordemoder Andrea Vinten på tlf. 38682437.

 

Ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.  

 

Jobstart:

Snarest muligt.

 

Ansøgningsfrist:

26. august 2019

 

Samtaler afholdes:

Torsdag, den 29. august 2019