Jobbet "Uklassificeret reservelægestilling ved Kvindesygdomme og Fødsler" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Et års barselsvikariat som reservelæge ved Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital ønskes besat den 1. oktober 2019 eller efter aftale.

Kvindesygdomme og Fødsler er en spændende afdeling i udvikling og med fokus på høj faglighed, forskning og god uddannelse for yngre læger på alle niveauer. Afdelingen varetager alle områder indenfor specialet på højtspecialiseret niveau, fraset fertilitet. Stillingen ønskes besat med en reservelæge med erfaring indenfor specialet, og som er målrettet mod en uddannelse til speciallæge i gynækologi og obstetrik. Stillingen er med funktioner bredt i afdelingen under hensyntagen til mest mulig uddannelsesværdi. Ansøger indgår i forvagtslaget på afdelingen.

Den gynækologiske del er opdelt i flere enheder
 • Akut Gynækologisk Afsnit
 • Afsnit for Kvindesygdomme
 • Klinik for Kvindesygdomme
 • Klinik for Bækkenbundslidelser

Som yngre læge i gynækologien er man tilknyttet ét af afdelingens teams; urogynækologi, endometriose, onkologisk gynækologi, almen gynækologi.

Den obstetriske del er opdelt i flere enheder
 • Akut Obstetrisk Afsnit med Akutmodtagelse og Fødeafsnit
 • Obstetrisk Special-Ambulatorium
 • Føtal Medicinsk Afsnit
 • Mor-barn afsnit
 • Familieambulatorium/Sårbart Team
Som yngre læge i obstetrikken varetager man funktioner i alle enheder fraset Føtal Medicinsk Afsnit.

Du forventes at bidrage til
 • et godt kollegialt fællesskab med respekt for forskelligheder
 • en vedvarende stræben efter at levere patientbehandling på et højt fagligt niveau
 • et ønske om at indgå i forskningsaktiviteter
 • team-spirit og humor
 • god uddannelse af studerende og andre uddannelsessøgende læger

Tjenesten er tilrettelagt i 1-holds drift med vagt alle hverdage til kl. 19.45 og dagtid i weekend/helligdage fra 8.00-15.24. Vagten er bemandet med forvagt til kl. 19.45 på hverdage og til kl. 15.24 i weekend, mellemvagt samt en gynækologisk og obstetrisk speciallæge i bagvagt.

Afdelingen har samlet ca. 350 medarbejdere heraf 53 læger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, ph.d. Jannie Dalby Salvig på7845 3300. Ansøgningsfrist 25. august 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.