Jobbet "Vicechefjordemoder til Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Brænder du for jordemoderfaget? Er du god til at vise vejen? Og har du lyst til at være en del af en relativ nyetableret og meget dynamisk ledergruppe?
Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital søger pr. 1. september 2019, eller snarest muligt derefter, en vicechefjordemoder til afdelingens fødegang. Her skal du, sammen med den nuværende vicechef på fødegangen, være ansvarlig for den daglige drift, og derudover være personaleleder for en fantastisk gruppe dedikerede jordemødre.
Hvidovre Hospital er Danmarks største fødested. Vi har ca. 130 jordemødre og tager imod ca. 7.000 nyfødte om året. Vi er kendt for en høj faglighed og et fænomenalt kollegaskab, og vægter det tværfaglige samarbejde med sygeplejersker, læger, sosu’er og sekretærer højt.

Om stillingen:
Som nummer to vicechefjordemoder på fødegangen indgår du i en afsnitsledelse med den nuværende vicechef på fødegangen, den ansvarlige overlæge i obstetrikken og vicechefjordemoderen for vores akutte modtagelse og svangregang.
Vi har netop åbnet in house fødeklinik, og er, sammen med de øvrige fødesteder i regionen, i gang med at etablere en ny regional hjemmefødselsordning. Det har været regionens ønske ad den vej at skabe gode rammer for vores fødende, men også at skabe et godt arbejdsmiljø for regionens jordemødre.
Du vil få netop in house fødeklinik og regional hjemmefødselsordning, som en del af dit ansvarsområde. Derudover vil du blive ansvarlig for vores efterfødselsambulatorium og det forestående arbejde med flere ambulante fødsler. Vores innovative tiltag med telemedicin for udvalgte svangre patienter, vil ligeledes, i samarbejde med den lægelige afsnitsleder, være dit ansvar. Vi ønsker at telemedicinske metoder tænkes ind i fremtidens ambulante fødsler, og muligvis også i dele af svangrekontrollerne.
Du får et tæt samarbejde med KJS’erne, der fungerer som faglige sparringspartner for jordemødrene og som tovholdere i forhold til planlægning og koordinering af de daglige arbejdsopgaver. 
Det forventes af alle vicechefer er involveret i vagtcentralen og tager del i at løse den daglige vagtdækning. Som vicechefjordemoder forventes du ligeledes at deltage aktivt i planlægning og udførelse af kvalitets- og udviklingsarbejde, lige som du i samarbejde med de uddannelsesansvarlige jordemødre forventes at deltage i at tilrettelægge, gennemføre og evaluerer praktikforløb for de mange jordemoderstuderende, der er tilknyttet afdelingen.
På Hvidovre arbejder vi målrettet med at skabe et bæredygtigt jordemoderliv, der gør, at vores jordemødre har lyst og mulighed for at få et langt og godt jordemoderliv. Dette mener vi understøttes ved god og nærværende ledelse.

Vi ønsker, at vores kommende vicechefjordemoder:

  • er fagligt velfunderet
  • er rummelig og anerkendende
  • har bred klinisk erfaring
  • har lyst til ledelse og gerne relevant ledererfaring/uddannelse
  • ·vil arbejde tværfagligt

Til gengæld tilbyder vi dig:

  • en spændende afdeling med et højt fagligt niveau
  • godt kollegaskab
  • tæt tværfagligt samarbejde
  • ledelsesmæssige udviklingsmuligheder
  • indflydelse på organisering af fremtidens fødeafdeling

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte chefjordemoder Dorte Dahl på telefon 38 62 34 33.  

Stillingsbeskrivelse kan tilsendes ved anmodning.

På www.hvidovrehospital.dk/baby kan du finde flere informationer om afdelingen.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 21. august kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler: Fredag den 23.  august 2019