Jobbet "Psykolog til tidsafgrænset stilling i Enhed for Spiseforstyrrelser" er udløbet

Region Nordjylland

Enhed for Spiseforstyrrelser

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Psykolog søges til tidsafgrænset stilling i Enhed for Spiseforstyrrelser, Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd
 
Enhed for Spiseforstyrrelser i Klinik Psykiatri Syd søger erfaren psykolog til tidsafgrænset stilling i perioden 01.10.19 – 31.08.21. Stillingen slås op i forbindelse med, at en af vores psykologer er blevet optaget på specialuddannelsesforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.
 
Enhed for Spiseforstyrrelser står i en spændende proces, hvor der arbejdes med at styrke indsatsen til patienter med spiseforstyrrelser og videreudvikle det eksisterende behandlingstilbud til målgruppen. Der arbejdes med skabe sammenhængende behandlingstilbud med fokus på pårørendeinddragelse og intensivering af dagbehandlingsindsatsen som et alternativ til indlæggelse.
 
Enhed for spiseforstyrrelser hører organisatorisk under Klinik Psykiatri Syd, børne- og ungdomspsykiatrien, som er i en spændende udviklingsperiode, hvor vores fokus er på faglighed, det gode patientforløb, øget patientinddragelse og et tæt samarbejde med primærsektoren.

Børne- og ungdomspsykiatrien har et dag/døgn-afsnit og 3 ambulatorier, der hvert dækker et diagnostisk felt. De 3 ambulatorier er Ambulatorium for Børne- og Ungdomspsykiatri, Enhed for Spiseforstyrrelser samt Ambulatorium for ADHD. Der er et selvstændigt børne- og ungdomspsykiatrisk team, der visiterer patienterne, der henvises. Børne- og ungdomspsykiatrien varetager udredning og behandling af børn og unge indtil det fyldte 18 år, dog dækker Enhed for Spiseforstyrrelser alle aldre, dvs. også voksne.
 
Enhed for spiseforstyrrelser er opdelt i 2 teams, der varetager udredning og behandling af voksne henholdsvis børn og unge. Den terapeutiske referenceramme i enheden er kognitiv terapi og mentaliseringsbaseret terapi (MBT), hvor der som noget nyt også er udviklet gruppebehandlingstilbud, hvor der arbejdes ud fra en flerfamilieterapeutisk tilgang. Udover ambulant funktion varetages også behandling af indlagte patienter, hvor vi har et tæt samarbejde med sengeafsnittene. Der er 4 sengepladser og 2 dagpladser tilknyttet patienter indenfor børne-/ungeområdet og 4 sengepladser tilknyttet voksenområdet.
 
Vores mål er at udvikle et speciale, hvor medarbejderne trives, og hvor vi i fællesskab udvikler nye veje til at håndtere de udfordringer, vi står overfor. Hvis du brænder for arbejdet med spiseforstyrrelser, håber vi, at du har lyst til at blive en del af vores team.

Din hverdag:
Du indgår i et tværfagligt behandlerteam bestående af psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, diætister, fysioterapeuter og sekretærer. Vi udfører udrednings- og behandlingsarbejde af børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser samt samarbejder med familier, eksterne netværk og samarbejdspartnere i øvrigt.
Psykologernes primære arbejdsfunktioner består i udredning (herunder psykologiske undersøgelser, semistrukturerede interviews, anamneseoptagelse) og behandling samt rådgivning vedrørende foranstaltninger i forhold til patienten, familierne og eksterne samarbejdspartnere. Behandlingsforløbene er ofte langvarige og af psykoterapeutisk karakter, enten individuelt eller i gruppe.
Den ledige stilling vedrører både udredning og behandling af børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser i det ambulante område.
 
Som klinik kan vi tilbyde dig:
  • En udviklingsorienteret, dynamisk klinik, der giver dig mulighed for og støtte til faglig og personlig udvikling med supervision og kompetenceudvikling
  • En klinik, der vægter kvalitet i såvel behandlingsarbejdet, som i samarbejdet internt og eksternt
  • Gode kolleger og et godt arbejdsklima
  • En række spændende udfordringer og et inspirerende miljø at løse dem i
  • En mødestruktur, der bevidst understøtter både monofaglig og tværfaglig udvikling, både i det enkelte ambulatorium og på tværs af ambulatorier
 
Du bidrager med:
  • din autorisation og din erfaring med psykoterapi
  • din erfaring med udredning og behandling af spiseforstyrrelser
  • din erfaring i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri
  • dine gode samarbejdsevner og dit engagement ind i det tværfaglige samarbejde
  • din evne og vilje til at arbejde i et refleksivt miljø
 
Klinikken generelt:
Arbejdet i klinikken bygger på psykiatriens overordnede værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (ITOP), og vi tilstræber hele tiden at styrke fagligheden og det tværfaglige samarbejde internt samt samarbejdet med primærsektoren eksternt.


Praktiske oplysninger:
Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.
 
I henhold til Region Nordjyllands ansættelsesprocedure, indhentes straffe- og børneattest, hvor medarbejderen har kontakt med børn og unge under 15 år.
 
Der er røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland. Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til ambulatorieleder Rikke Petersen Ravn, på e-mail: rpr@rn.dk

 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 27.08.2019 om formiddagen.