Jobbet "Videnskabelig assistent til Steno Diabetes Center Aarhus" er udløbet

Region Midtjylland

Steno Diabetes Center Aarhus

Hedeager 3, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Program for forebyggelse af svær overvægt og diabetes ved Enhed for tværsektorielle indsatser søger videnskabelig assistent til Steno Diabetes Center Aarhus.

Vil du være med til at afdække, udvikle, koordinere og evaluere eksisterende og nye indsatser, der kan forebygge svær overvægt og diabetes?
 
Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) har høje ambitioner for diabetespatienterne i Region Midtjylland. Centeret har en tværfaglig sammensat medarbejderskare, og vi søger nu en videnskabelig assistent, som skal være med til at afdække, udvikle, koordinere og evaluere nye og eksisterende indsatser med fokus på overvægt i tæt samarbejde med primærsektoren.
 
Stillingsbeskrivelse
Den videnskabelige assistent skal være med til at afdække, hvad der er af indsatser især i primærsektoren indenfor forebyggelse af fedme og diabetes med udgangspunkt i Region Midtjylland, og være med til at sikre et løbende og opdateret overblik.
 
Med afsæt i afdækningen af de eksisterende indsatser skal medarbejderen være med til at koordinere en proces, hvor indsatser skal evalueres og eventuelt justeres, nye indsatser iværksættes og tværkommunale og tværsektorielle samarbejder initieres, så vi bidrager til at bremse udviklingen af svær overvægt og diabetes.
 
Alt dette skal ske i et tæt samarbejde med en række aktører både eksternt (bl.a. hospitaler, kommuner, almen praksis, private aktører og Aarhus Universitet) samt internt i SDCA, hvor der vil være en tæt konneks til vores ansatte klinikere, forskere og stabsmedarbejdere.
 
Arbejdet vil i første omgang have mest fokus på børn og unge med svær overvægt, men andre målgrupper vil også blive omdrejningspunkt.
 
Dine opgaver
 • bidrage til enhedens strategiudmøntning i samarbejde med programkoordinatoren på området, enhedschefen og andre relevante medarbejdere i SDCA
 • afdække indsatser især i primærsektoren i Region Midtjylland, men også nationalt og internationalt
 • afholde møder med relevante interessenter, hvilket inkluderer det praktiske i at planlægge møderne, men også være med til at sikre en god proces i mødeafviklingen
 • være med til at udvikle, implementere og evaluere komplekse interventioner i samarbejde med kollegaer ved SDCA, men også interessenter ved hospitaler, i kommuner, praktiserende læger og andre aktører
 • understøtte evaluering af indsatser og projekter initieret i klinik-sammenhænge ved SDCA
 • være med til at opbygge et kompetencecenter, hvilket også indebærer at formidle resultater
 • videnskabsjournalistiske opgaver i tæt samarbejde med SDCAs kommunikationsrådgiver – til formidling af eksisterende viden og nyeste fund, både til fagfæller og befolkningen.

Dine kvalifikationer
 • sundhedsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau eller anden relevant uddannelse
 • kompetencer indenfor vidensindsamling, analyse og formidling
 • gode kommunikative kompetencer – i både skrift og tale
 • lyst til at være en del af et dynamisk miljø og med evne til at gribe de mange bolde, vi altid har i luften
 • evner at tænke kreativt og systematisk på samme tid og med sans for helhed og detalje
 • gode samarbejdsevner både til kollegaer og eksterne, og at du tilgår andre med åbenhed, nysgerrighed og godt humør

Det vil yderligere være en fordel at have relevant erfaring fra sundhedsvæsnet, fx fra kommunerne eller almen praksis.

Du får
 • en arbejdsplads i en organisation, som er i gang med en spændende opbygning
 • en dynamisk hverdag med et udfordrende og afvekslende job
 • faglig og personlig udvikling
 • et godt arbejdsfællesskab med engagerede kollegaer med en bred vifte af kompetencer

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Aarhus Universitetshospital. Arbejdssted er Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital, Hedeager 3, 2. sal, Aarhus N. Tiltrædelse 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Ansættelsen er tidsbegrænset i to år. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest. 

Send din ansøgning senest mandag den 26. august 2019. Vi afholder samtaler i uge 36, den 4. september 2019. Du søger stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.
 
Kontakt
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte programkoordinator Jane Nautrup Østergaard på janeos@rm.dk eller på 2388 2456.
 
Læs mere  
Hvad er Steno Diabetes Center Aarhus?
I Steno Diabetes Center Aarhus tror vi på, at alle mennesker med diabetes kan få et godt liv. Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg gennem hele livet.

Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) er etableret pr. 1. januar 2018 i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden med det formål at løfte diabetesindsatsen i Region Midtjylland til gavn for alle mennesker med diabetes.

SDCA skal være drivkraften bag nyskabende tiltag og udviklingsprojekter i Region Midtjylland inden for behandling, forskning, uddannelse og tværsektorielt samarbejde på diabetesområdet.

Visionen er at opbygge et internationalt anerkendt videns- og kompetencecenter, som skaber nye indsigter, udvikler diabetesbehandling i verdensklasse samt bidrager til mere sammenhæng og samarbejde i diabetesindsatsen i Region Midtjylland.

For at det kan lykkes, skal SDCA være omdrejningspunkt for samarbejde med alle relevante parter inden for diabetesområdet på tværs af hospitaler og sektorer.

SDCA er placeret fysisk ved Aarhus Universitetshospital og varetager her den ambulante diabetesbehandling af både børn og voksne. SDCA har organisatoriske referencer til såvel en bestyrelse som til Aarhus Universitetshospital.

Læs mere om Steno Diabetes Center Aarhus her (hjemmeside under opbygning) og følg med på LinkedIn og Twitter.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.