Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Carl Nielsens Alle 9, 2100 København Ø

GENOPSLAG: Specialpsykolog til Psykiatriens Center for Visitation og Diagnostik

Carl Nielsens Allé 9 C, 1, 2100 København Ø.

Center for Diagnostik og Udredning (CVD) skal fremover være en af hovedkræfterne i regionens psykiatriske udredning og diagnostik, og vi skal derfor bruge en ny specialpsykolog (eller SPU’er, som er næsten færdig) pr. 1. november 2019 – eller efter aftale.

CVD er beliggende centralt på Østerbro - lige ved Svanemøllen Station, på det gamle Øresundshospital. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Om centret

Centret er en administrativ og klinisk afdeling, der modtager alle henvisninger til elektiv behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er ’hovedindgangen’ til det ambulante psykiatriske hospital i Region Hovedstaden.

Alle hverdage er CVD bemandet med speciallæger og specialpsykologer i både voksen- og børne- og ungdomspsykiatri. Derudover er der en stab af sekretærer og visitationssygeplejersker, en visitationskoordinator samt en leder.

Hovedopgaven i CVD er at vurdere, om patienten tilhører målgruppen for den hospitalsbaserede psykiatri samt hvilken sygdom, der er tale om, dens sværhedsgrad og kompleksitet. Dette sker enten ved en vurdering af oplysningerne i henvisningen eller ved den afklarende samtale i CVD. I de tilfælde, hvor udredningen kræver mere end én samtale, kan patienten visiteres til yderligere udredning i centret. Det er her, at specialpsykologerne i særlig grad kommer på banen.

Udredningspakken varetages af CVD – og patienter indenfor alle diagnostiske kapitler kan derfor udredes og diagnosticeres i CVD.

Vi tilbyder

CVD er en dynamisk arbejdsplads i udvikling med vekslende arbejdsopgaver i tæt samarbejde med visitationens øvrige medarbejdere, og stillingen giver en unik mulighed for at præge udviklingen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Som specialpsykolog skal du foretage administrativ og klinisk visitation, udredning og diagnostik af patienter samt varetage konsultativ og vejledende funktion i forhold til visitationssygeplejerskerne. Dermed kommer du til at spille en afgørende rolle i forhold til at sikre, at den enkelte patient kommer i gang med den rette behandling med det samme, samtidig med, at du i betydeligt omfang vil bidrage til de diskussioner, der sætter retningen for den fremtidige diagnostiske linje i Region Hovedstadens Psykiatri. Din brede og dybe viden om psykopatologi bliver et hovedværktøj for dig.

I mindre omfang vil der også være tale om undervisningsopgaver, både internt og eksternt, samt løbende dialog med de psykiatriske centre, som, ud over patienterne, også er vores kunder.

Specialpsykologen arbejder i CVD på lige fod med speciallægerne og refererer fagligt til den koordinerende visitator, som er speciallæge i psykiatri.

CVD er en levende og lærende arbejdsplads, der hele tiden udvikler sig i takt med de stigende krav til sundhedsvæsenet. Vi arbejder intenst med at sikre og udvikle kvaliteten af både diagnostik og de kliniske beslutningsprocesser, samtidig med at vi fastholder fokus på den organisatoriske virkelighed, som vi er en del af.

Vi ønsker

En specialpsykolog med bredde i sin betydelige kliniske psykiatriske erfaring, og som har interesse for udredning, diagnostik og visitation. Desuden forudsættes interesse og evne for organisatorisk tænkning, gode samarbejdsevner og lyst til at lære om Region Hovedstadens Psykiatri fra centralt hold.

Det skal ligge dig på sinde, at det er de rigtige patienter, de mest syge patienter, der tilbydes behandling i hospitalspsykiatrien. Du véd, at vi har begrænsede ressourcer, og at vi skal være skarpe på at anvende disse ressourcer, dér hvor behovet er størst. Du synes, at det er vigtigt og spændende at bidrage til, at de mennesker, der har behov for vores hjælp, får denne hjælp – og at de mennesker, der ikke har behov for vores hjælp, ikke overbehandles.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er vagt- og weekendfri.

Ansøgningsfrist

Ansøgning skal være os i hænde senest 28. august 2019 kl. 12:00.

Ansøgninger vil blive vurderet løbende.

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 36 2019.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til visitationschef Allan Lohmann-Olsen, tlf. 2163 0940, koordinerende visitator, overlæge, ph.d. Birgitte Moltke 3864 0214 eller til specialpsykolog Ane-Kristine Klemmensen 3864 0221

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Region Hovedstadens Psykiatri
 • Kontaktperson
  Mona Steenfeldt Mortensen
  mona.steenfeldt.mortensen@regionh.dk
 • Adresse
  Carl Nielsens Alle 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2019
 • Regionens jobnr.
  219678
 • Quick-nr.
  370470
 • Ansøgningsfrist
  28-08-2019


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Region Hovedstadens Psykiatri
 • Adresse
  Carl Nielsens Alle 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Mona Steenfeldt Mortensen
  mona.steenfeldt.mortensen@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2019
 • Regionens jobnr.
  219678
 • Quick-nr.
  370470
 • Ansøgningsfrist
  28-08-2019

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "GENOPSLAG: Specialpsykolog til Psykiatriens Center for Visitation og Diagnostik"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.